6.SINIF MUTLAK DEĞER KONU ANLATIMI

Bir sayının sıfır başlangıç noktasına olan uzaklığına mutlak değer denir. Örneğin, +3 pozitif tam sayısının SIFIR’ a olan uzaklığını aşağıdaki sayı doğrusunda görebiliriz. mutlak değer sayı doğrusunda +3 pozitif tam sayısının sıfıra uzaklığı 3 birimdir ve |+3| = 3 sembolü ile gösterilir.
Okunuşu : “Artı üçün mutlak değeri üçtür.”

Negatif tam sayıların mutlak değeri hesaplanırken, aynı şekilde uzaklık ölçülür. Örneğin, -4 negatif tam sayısının SIFIR’ a olan uzaklığını aşağıdaki sayı doğrusunda görebilirsiniz. negatif sayıların sayı doğrusunda gösterimi -4 negatif tam sayısının sıfıra uzaklığı 4 birimdir ve |-4| = 4 sembolü ile gösterilir.
Okunuşu : “Eksi dördün mutlak değeri dörttür.”

UYARI
Sıfırın mutlak değeri sıfırdır.
|0| = 0
Sıfırdan farklı bir tam sayının mutlak değeri daima pozitif bir tam sayıdır.

|a| = |-a| = a' dır.
Solunda − veya + işaretlerinden biri olmayan sayı daima pozitif tam sayıdır.
12 = +12 dir.

ÖRNEKLER
|−17| = 17
|+101| = 101
|−65| = 65
|−20056| = 20056

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü üzere, mutlak değer içindeki sayının kaç olduğunun ve işaretinin bir önemi yoktur. Mutlak değer içindeki her sayı mutlak değer dışına daima pozitif bir tam sayı olarak çıkar.

Konu ile ilgili sorulara ve problemlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Matematik Konu Anlatımları » 6.Sınıf Mutlak Değer Konu Anlatımı için yapılan yorumlar

Veritabanı güncellemesi nedeniyle yorumlar kaldırılarak, yorum gönderimine geçici bir süre kapatılmıştır.