Ücretsiz Online Eğitim Siteniz..Yeni Müfredata Uygun İçerikler

MİTOZ BÖLÜNME KONU ANLATIMI 8.Sınıf

Mitoz bölünme hem bir hücreli hem de çok hücreli canlılarda görülen bir bölünme şeklidir. Mitoz bölünme sonucunda ana hücre ile aynı kalıtım maddesine sahip iki yeni hücre oluşur. Oluşan yavru hücreler tıpatıp ana hücreye benzer.

Mitoz Bölünme

Mitoz Bölünme Nedir?
Bütün canlılarda 2n kromozomlu vücut hücrelerinde görülen ve bir hücreden iki hücre oluşturan bölünme şekline mitoz bölünme denir.

Mitoz Bölünmenin Özellikleri
» Mitoz Bölünme bütün vücut hücrelerinde (deri, kas vb.) görülür.
» Zigotun oluşumundan başlayarak yaşam boyu devam eder.
» Çekirdek ve sitoplazma bir kez bölünür.
» 2n kromozomlu bir hücreden 2n kromozomlu iki hücre oluşur.
» Bölünme sonucu oluşan iki hücre aynı kalıtsal bilgiye (DNA’ya) yani kromozom yapısına sahiptir ve birbirinin tıpa tıp aynısıdır.
» Bölünme sonucu oluşan hücrelerin kromozom sayısı değişmez.
» Sinapsis, Tetrat oluşumu ve krossing-over görülmez.
» Tek hücrelilerde çoğalmayı, çok hücrelilerde büyümeyi, gelişmeyi, yıpranan dokuların onarılmasını ve ölen hücrelerin yerine yenilerinin yapılmasını sağlar.
» Mitoz bölünme başlamadan önce hücre bölünmeye hazırlık dönemi (interfaz) geçirir.
» Çekirdek bölünmesi (karyokinez) ve sitoplazma bölünmesi (sitokinez) olarak iki aşamada gerçekleşir.
» Tür içinde çeşitlilik oluşturmadan (kalıtsal özellikleri değiştirmeden) türün devamını sağlar.

MİTOZ BÖLÜNME Evreleri

Mitoz bölünme birbirini takip eden evrelerden oluşur. Bu evreler sırasında çekirdeğin ve sitoplazmanın bölünmesiyle iki yavru hücre oluşur. Bölünme öncesinde hücrenin çekirdeğinde bulunan kalıtım maddesinin birer kopyası yapılır. Bu kalıtım maddesi bölünmenin erken evrelerinde kısalıp kalınlaşarak kromozom adı verilen yapılara dönüşür.
Mitoz bölünmenin safhaları aşağıdaki animasyonda sırasıyla gösterilmiştir. İleri butonuna basarak evrelerin animasyonlarını görebilirsiniz. Animasyonun altında mitoz evreleri açıklanmıştır.

Hazırlık : Hücre büyür ve kromozomlar kendilerini eşleyerek birer kopyasını yapar.
1.EVRE : Mitozun ilk evresidir. Bu evrede kromotin iplikler sarmal biçiminde kıvrılarak kısalıp kalınlaşır ve kromozomlara dönüşür. Her kromozom Kardeş kromatit denilen birbirinin aynı iki iplikçikten oluşur. Kromozomlardaki kromatitler, sentriollerinden iğ ipliklerine tutunur. Eşlenen sentrioller, birbirinde ayrılıp kutuplara çekilirken aralarında iğ iplikler oluşmaya başlar. Ayrıca bu evrede, çekirdek zarı ve çekirdekçik kaybolur.
2.EVRE : Eşlenmiş (2 kromatitli) kromozomlar, hücrenin merkezine doğru ilerler. Hücrenin orta düzleminde bir sıra halinde dizilir.
3.EVRE : Ekvator düzlemine dizilen kromozomların kromatitleri birbirinden ayrılır. Her bir iğ ipliklerinin yardımıyla hücrenin bir kutbuna doğru çekilir. Sitoplazma bölünmeye başlar.
4.EVRE : Kutuplara çekilmiş olan kromozomlar tekrar ipliksi bir yapıya dönüşerek uzar ve belirsizleşir. İğ iplikleri kaybolur. Çekirdekçik yeniden belirir ve çekirdek zarı oluşur.
5.EVRE : Hücre bölünür ve 2 yavru hücre oluşur. Böylece mitoz bölünme tamamlanır.

SİTOPLAZMA BÖLÜNMESİ (SİTOKİNEZ)
Çekirdek bölünmesini sitoplazma bölünmesi izler.
Hayvan hücresinde sitoplazma, dıştan içe doğru boğumlanarak bölünür.
Bitki hücresinde; hücre çeperi olduğundan boğumlanma olmaz. Hücre ortasından başlayan kenarlara doğru uzayan ve orta lamel denilen zar sitoplazmayı ikiye böler. Aşağıdaki resimde inceleyiniz.

sitoplazma bölünmesi

Mitoz bölünmenin sonunda eşlenen kromozomlar, oluşan iki hücreye eşit olarak paylaştırılır. Böylece oluşan iki hücre ana hücreyle aynı kromozom yapısına ve sayısına sahip olur.

Kromozomların şekli, büyüklüğü ve sayısı her canlı türü için sabittir. Kromozom sayısı canlının ilkel, gelişmiş, küçük veya büyük oluşuna bağlı değildir. Ayrıca farklı türlerde kromozom sayısı aynı sayıda olabilir. Örneğin insanda ve moli balığında 23 çift, güvercinde ve soğanda 8 çift, eğrelti otunda 510 çift kromozom vardır. Vücut hücrelerinde, bir takımı anadan, bir takımı babadan gelen iki takım kromozom bulunur. Kromozom takımlarının ikisini de taşıyan hücrelere diploit hücre denir ve 2n ile gösterilir. 2n kromozomun n tanesi anneden, n tanesi babadan gelir. Sinir, karaciğer, deri ve saç gibi tüm vücut hücreleri diploitdir. Eşey hücrelerinde (yumurta ve sperm) ise vücuttaki kromozom takımının yarısı bulunur. Böyle hücrelere haploit hücre denir ve n ile gösterilir.

Örneğin sizin vücut hücrenizdeki kromozom sayısı 2n = 46’dır. Bu durumda eşey hücrelerinizdeki kromozom sayısı n = 23’ dür. 46 kromozomunuzun n = 23’ü annenizden, n = 23’ü babanızdan eşey (üreme) hücreleri ile gelir. Annenin n kromozomlu yumurta hücresi ile babanın n kromozomlu sperm hücresi döllenme ile birleşip 2n kromozomlu zigotu; zigot da gelişim evrelerinden sonra sizi oluşturur. Böylelikle insana özgü kromozom sayısı sabit kalır.

Eşey hücreleri : n kromozomludur
Vücut hücreleri : 2n kromozomludur
Zigot : 2n kromozomludur.

Sonuç olarak mitoz bölünme sonunda her bakımdan birbirinin aynı olan iki hücre oluşur. 2n kromozomlu hücreden mitoz bölünme sonucunda oluşan hücreler de 2n kromozomludur. Ayrıca mitoz bölünme bütün vücut hücrelerinde görülür.

Mitoz Bölünmenin Önemi

Mitoz bölünme bir hücreli canlılarda üremeyi sağlar.
Çok hücreli canlılarda ise organizmanın büyümesini, yıpranan dokuların onarılmasını ve yenilenmesini sağlar.
Mitoz bölünme sonucu oluşan yavru hücrelerin kromozon sayıları aynı kalır.
Kalıtsal devamlılığı sağlar.
Yararlı kalıtsal özelliklerin günümüze kadar gelmesini sağlar.

MİTOZ BÖLÜNME İLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR
Soru 1 : Mitoz bölünme hangi hücrelerde görülür?
Cevap 1 : Bütün vücut hücrelerinde görülür. Kas, deri, akciğer, mide vb.
Soru 2 : Mitoz bölünme sonunda kromozom sayısında değişme olur mu?
Cevap 2 : Mitoz bölünme sonunda oluşan hücrelerin kromozom sayısı ve yapısı DEĞİŞMEZ. Kromozom sayısı ve yapısı ana hücre ile aynıdır.
Soru 3 : Mitoz bölünme sonucunda kaç tane yeni hücre oluşur?
Cevap 3 : Mitoz bölünme sonucunda kromozom sayıları aynı iki yeni hücre oluşur.
Soru 4 : Mitoz bölünme sonucunda oluşan hücrelerin yapısı nasıldır?
Cevap 4 : Oluşan hücrelerin yapısı, ana hücrenin tıpa tıp aynısıdır.
Kalıtsal bilgilerde değişme meydana gelmez.
Örnek: Karaciğer hücresi mitoz bölünme geçirdiğinde iki yeni karaciğer hücresi oluşur.

Soru 5 : Mitoz bölünme sonucunda oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücreye benzemiyor ise bu ne anlama gelir?
Cevap 5 : Bu hücrenin mutasyona uğradığını gösterir.
Soru 6 : Mitoz bölünmenin tek hücreli canlılar için önemi nedir?
Cevap 6 : Tek hücreli canlılar (Amip, Paramesium, Öglena) için mitoz bölünme olayı üremedir.
Soru 7 : Mitoz bölünmenin çok hücreli canlılar için önemi nedir?
Cevap 7 : Canlının büyüyüp gelişmesi
Yıpranan dokuların onarılması
Ölen hücrelerin yerine yenisinin yapılması mitoz bölünme ile olur.
Örnek 1: Kertenkelenin kuyruğu koptuğunda bir süre sonra tekrardan oluşmaya başlar. Bunun sebebi kuyruktaki hücrelerin mitoz bölünme geçirerek yeniden kuyruk hücresi yapmasıdır.
Örnek 2: Anne karnındaki zigot milyonlarca defa mitoz bölünme geçirerek bir bebeğin oluşumunu sağlar.

Soru 8 : Mitoz bölünme kaç kısımdan meydan meydana gelir?
Cevap 8 :
1) Çekirdek bölünmesi
2) Sitoplazma bölünmesi
Soru 9 : X canlısının sperm hücresinde 15 kromozom vardır. Bu canlının deri hücresinde bulunan kromozom sayısı kaçtır?
Cevap 9 : Sperm » Haploit » n = 15
Deri » Diploit » 2n = 30 olmalıdır.
Soru 10 : Y canlısının somatik hücrelerinde bulunan kromozom sayısı 56 dır. Bu canlının mitoz bölünmesinde kaç tane kardeş kromatid gözlenir?
Cevap 10 : Somatik hücre » Vücut hücresi » Diploit » 2n=56
Kardeş kromatid sayısı = 56 x 2
Kardeş kromatid sayısı = 112
Soru 11 : Bir canlının yumurta hücresinde bulunan kromozom sayısı 24 dür. Bu canlının somatik hücrelerinde bulunan kromozom sayısı kaçtır?
Cevap 11 : Yumurta hücresi » Haploit » n=24
Somatik hücre » Vücut hücresi » Diploit » 2n=48

Diğer Konu Başlıkları;
Hücre Bölünmesi
Mayoz Bölünme
Mitoz ve Mayoz Arasındaki Farklar

yorum yaz

Fen ve Teknoloji Konu Anlatımları Mitoz Bölünme Konu Anlatımı için yapılan yorumlar

recep güvercin gerçekten çok güzel olmuş. ellerinize sağlık. devamını getirin inşallah.

demet özdemir gerçekten tek kelimeyle harika bayıldım başarılarının devamını dilerim....

özo gerçekten muhteşem site projeme yardımcı oluyor

Kolejli :) inşallah faydası olur bende 8. sınıf öğrencisiyim biraz sıkıntım vardı fakat bu konu anlatımı sayesinde başardım

Anonim 8. sınıf olduğum için bu siteden çalışıp iyi bir not alabilirim teşekkürler bu siteye

çalışkan çok iyi bir konu anlatımı olmuş bu anlatımın sayesinde iyi not aldım bunu yapanın eline koluna sağlık

kardeşler Allah razı olsun gerçekten etkisi oldu bende 8.sınıf öğrencisiyim

guest çok iyi bir site tebrik ediyorum 8.sınıf öğrencisiyim ve fen ve teknoloji dersine çok yardımı oldu

gfhjgd çok güzel bir site zaten konuda çok güzel anlamadığım birkaç yer olmuştu bu site sayesinde hepsini öğrendim ve sınavdan da sözlü notundan da 100 aldım

çok teşekkürler abi emeği geçen herkese çok teşekkürler hiçbir şey anlamadığım konuyu bu site sayesinde sular seller gibi ezberledim

Defne gayet güzel bit anlatım olmuş...Ellerinize sağlık.Diğer konuları da eklemeniz dileğiyle...İyi çalışmalar

çalışkan SİZİ TEBRİK EDİYORUM BÖYLE YARARLI BİLGİLER VERDİĞİNİZ İÇİN VE EMEĞİ GEÇEN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM BAŞARILARINIZIN DEVAMINI DİLİYORUM...

dersçalışan emeği geçen herkese çok teşekkürler işime yaradı çok sağ olun.

sevdesevde41 çok güzel bir site bu siteyi yapanların ellerine sağlık

ErDaL Gerçekten süpermiş işime yaradı

ubeyyy harika bir site ben 100 aldım inşallah sizde yüksek alırsınız

Cihat Vaz Vallahi çok iyi anlatmışsınız . Sizin sayenizde 98 aldım .

mişafir YARIN SINAVIM VAR İNŞALLAH İŞİME YARAR TEŞEKKÜR EDERİM SANAL OKULUMUZ.COM

Alev Gerçekten süper bir site tanıdıklarımın hepsine önericem .Yapana çok teşekkürler...

elif nur yıldız çok güzel bir site anlayamadıklarımı tekrar yapıyorum

süper bişey Bence çok güzel bir site ve çok güzel anlatılmış emeği geçen herkesin ellerine sağlık........

AYŞEGÜL Allah sizden razı olsun teog sınavıma baya baya yardımcı oldunuz .... TEKRARDAN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM :))

aynençok güzel bir site arkadaşlarıma da tavsiye edeceğim.!!!

akıllımçok güzel bir site arkadaşlarıma da tavsiye edeceğim.!!!

bilgeçok güzel emeğinize sağlık

I love you eylülçok güzeldi çok teşekkür ederim

çapçalışkannnellerinize , emeğinize sağlık arkadaşlarım işimi çok yaradı :)

fen aşığıYarın sınavım var, inşallah buradan okuduğum bilgiler etkili olur

8. sınıfgerçekten muhteşem

kullanıcıçok teşekkür ederim böyle bi site görmedim çok teşekkürler

zeynepDershane kötü diyenler yanılmışlar dershane bi kere öğrendiklerimizi pekiştirmek için harika bir yer benim isime çok yaradı çünkü ben Turkiyenin en iyi dershanelerinden birine gidiyorum

Başarılıçok güzel olmuş biz 8.sınıflar olarak bu sene gerçekten çok çalışmalıyız çünkü TEOG canavarı bizi bekliyor

ÇalışkanİŞİME YARADI SAĞOLUN!!!

haticeöncelikle site çok muhteşem bir site herkesin emeğine sağlık.Dershane konusuna gelince bencede dershane gereksiz çünkü ders derste öğrenilir.konu tekrarı yapıp üzerine pekiştirmek için test çözdün mü..............

şühedaCoook teşekkür ederim isime yaradı

prettyçok güzel anlatılmış.Ellerinize sağlık. TEŞEKKÜRLER

SerpilÇok güzel bir sayfa çok beğendim

misafirBence çok çaba sarf ederek hazırlanmıştır.Hazırlayan kişinin emeklerine saygıdan ve çok anlamlı iyi anlaşılır yazdığı için TEŞEKKÜRLER...

selenatorsayenizde sınavdan 100 aldım çok teşekkür ederim emeğinize sağlık :)

ALİçok güzel anlatmış teşekkürler :D

sametÇOK GÜZEL ANLATIMDI TEŞEKKÜRLER

sametÇOK TEŞEKKÜRLER ÇOK YARDIMCI OLDU

^^Başarılı^^Çok İyi Bir Site Sözlüme Çok Yardımcı Oldu :D <3

Türkiyegerçekten çok teşekkür ediyorum çünkü çok güzel anlatıyor

kardelenharika çok beğendim sınavı çok iyi geçecek

çok uzunGüzel emeğinize saygı duyuyorum ama Bana Kısa lazım. TEŞEKKÜR EDERİZ.

emek vermişinizokuyan yazılardaki emeği anlayabiliyor saolun

23Sorular çok işime yarıyı teşekkürler

Merve..Çok güzel bir site bana çok yardımcı oluyor. Arkadaşlarıma da öneriyorum. Tüm arkadaşlarıma Başarılar dilerim =) ♥

coolbence çok güzel anlatılmış emeği geçen herkese çok teşekkürler :D

jinda adaçok güzel anlatmışlar

deryabence çok güzel açıklamışlar :)

merveewalla Allah sizden yani bu siteyi hazırlayandan razı olsun . keşke bir kitap halinde olsa yaa böyle bilgisayardan gözü yoruluyor insan ama napalım artık katlanmak zorundayız TEOG :(

BŞRÇOK GÜZEL YA ELLERİNİZE SAĞLIK BÜYÜK BİR YÜKTEN KURTARDINIZ :)))))))))))

senaçok iyi anlatmışsınız şahane mükemmel çok teşekkürler :)

harikaçok güzel anlatılmış çok yardımcı oldu

ÖmSerçok iyi anlatılmış elinize sağlık konuyu çok iyi anladım sayenizde :)

fenci çocukdershaneler elbette ki yararlılar çünkü konuyu önceden anlatarak okulda tekrar etmemizi sağlıyor. ayrıca konuyu anlamadıktan sonra test çözmüşüz çözmemişiz fark eder mi? konuyu bilmeliyiz ki testlerle pekiştirelim

yaseminAma çok zor yaaaa!!! :(

leylaçok sağalun çok yardım ettiniz

ÖZGEGerçekten sağolun çok yardımcı oldunuz

sananeçok güzel anlatılmış

gsçok güzel anlatmışlar, eminim ki sınavda başarısı olur

PrincesBu yıl 8. Sınıfa geçtim . Çok çalışmam lazım . Güzel anlatmışsınız ama bu konuyu ilk defa okuyacağım için bana biraz uzun geldi

ulviye duranBende cok beğendim süper

teşekkürler!anlamama yardımcı oldu:)

esraÇok güzel anlatılmış çok yardımcı oldu gerçekten herkese başarılar diliyorum...

ŞevvalGerçekten çok hoş bir anlatım olmuş emeğinize sağlık herkese başarılar.. ^-^

sen34çok teşekkürler süper bir anlatım :-)

isimsizCok güzel cok isime yaradı teşekkürler

mitozhelal iyi site olmuş adamsınız

BeyzaaaYA ÇOK GÜZEL BİR SİTE İYİ Kİ BULMUŞUM

berfingüzelmiş işime yaradı :))))))

yıldızanlaşılır bir dille yazılmış

misafirGerçekten çok güzel anlatmışlar.Çok işime yaradı :)

rabiaGerçekten çok güzel olmuş her şeyi çok detaylı anlatmışsınız teşekkür ederim

burcukonuyu tekrar etmeme yardımcı oldu çok teşekkürler...

fevkaladeben iki yıl gittim pek yararı olduğunu düşünmüyorum dershanenin ama yinede derslerim iyi bu arada herkese başarılar diliyorum sitede çok yararlı bence:)

begümÇok güzel bir site çok iyi anlatmışsınız

ÖzgeÇok çalışıp 500 puan almak hedefim Allah yardımcımız olsun

servetonlarca siteye baktım en güzel bu yapanın eline salık

muhametfen ve teknoloji dersimi çok seviyorum ve sevmeye devam ediyorum bu senem çalışmayla geçecek

hatice inceçok güzel anlatılmış biraz daolsa kafama girdi

esraÇok güzel anlatılmış çok yardımcı oldu gerçekten herkese başarılar diliyorum...

gülperin dursunHarika ve çok detaylı sağolun çok işime yaradı

yarın sınav var inşallah iyi faydası olurbence güzel anlıyorum animasyon konu anlatım ama vidyolu olsa iyi olurdu .))

HARİKAÇok güzel anlatılmış çok teşekkürler :)

belıeberçok teşekkürler ya yükümü hafiflettiniz sağolun artık hep buradan bakarım valla

feyzaaçok iyiydi işime yaradı

savaş,ibrahim aykaç 24mamuca ilköğretim okulu dA OKUYORUM en çok sevdim ders hocam çok ama seviyor...fatama seda koç

çok güzelBence anlatım şekli çok güzel animasyon tam yerinde . Çok beğendim . çok yardımcı oldu :)

yardımcısınavıma çalışmamda cok yardımcı oldu teşekkürler

SAOL :DDDDDDÇOK SAOL EN ANLAMLI BURADA BULDUM :)

güzeldiben bir öğretmen olarak kendim bile öğrencilerime bu kadar güzel bir konu anlatımı yazdırmayı beceremem sanal okulumuz sayfasını tebrik ediyorum bilgileri tüm detaylarıyla yazdıkları için

çağançok güzel bi sayfa

ömürcançok güzel saulun

hüseyinçok güzel anlatılmış TEŞEKKÜRLER...

ömerÇok güzel anlatım hele ki örnekler dershane faydalı diyen arkadaşlara söylüyorum o zaman okula gitmeyin anlayın hangisi daha yararlı ben faydasız demiyorum ama,bence gereksiz hem tabi sorularını anlamadığın yerleri sorman önemli bir şey. Fakat bazı arkadaşlar çalışmayanların dershaneye laf ettiklerini demiş benim çalışma programımı görseler hemen pes,ederler o yüzden siz işinize bakın dershanede öğretilen değil okulda öğretilen çıkıyor

SimgeÇok teşekkürler dershanede bile böyle anlatmadılar =) tüm arkadaşlarıma Başarılar dilerim ♥ :DD

fatmaçok teşekkür ederim çokçok yardımcı oldu projeme :p

seherçok teşekkür ederim çok işime yaradı

SerraSite çok faydalı geldi. Hele ki başınızda benim ki gibi 10 yıl öncesinin falan müfredatına göre giden yaşlı bir öğretmen varsa... Ders kitaplarımız gereksiz deneylerle dolu. Burada güzel bir şekilde evreleriyle anlatılmış. Açıklayıcı güzel bir dil. Emeğinize sağlık :)

Melisdersane işe yarıyor diyenlere hem katılıyorum hem katılmıyorum,katılmamın sebebi yinede en azından öğreniyoruz ama katılmamamın sebebi ise çalışınca ve kendinize inanınca her şeyin üstesinden gelebiliriz :)

misafirbnce dershane çok faydalı bn gidiyorum hem sınava giriyorsun türkiyedeki başarını görüyorsun hemde anlamadığın veya pekiştirmek istediğin konulardan ders görebiliyorsun ben 7.sınıfta gittim ve hala gidiyorum bence dershane bi halta yaramıyor diyenler sizin için ders bişey ifade etmiyor!

senabencede dershane boş iş boşa zaman kaybı kendiniz çalışırsanız ve bol bol test çözerseniz eminim daha başarılı olursunuz

Baharbencede dershane cok faydalı ben gitmiyorum ama arkadaşlarım gidiyor ve faydasını görüyorlar ama ben de çalışkanım ama test bile fazla çözmeden başarıyorum ALLAH hepimizin yolunu açık etsin ve hepimiz istediğimiz zafere ULAŞALIM

esmabu sene fen zor o yüzden iyi çalışmam gerekiyor bütün 8. sınıf öğrencilerine başarılar dilerim

mitoz bölünme nedirçok beğendim thanks

Kardelenben fen dersini beş yıldır yakalayamadım. Sekizinci sınıfın en zor yanı da dört-beş-altı ve yedinci sınıfın konularının çıkması. Ben fen ve teknoloji dersini bu yıl başarmayı düşünüyorum :)

caner okaybu yıl 8 e geçtim çok zor olduğundan eminim

ESMAOHHH!!! ÇOK İŞİME YARADI ÇOOOOKKK TEŞEKKÜR EDERİM :D <3

Merve...Nsl calisiyosunn? Yani gunde kacc saat?

hazalbu sene çok zor olucak ayşe sana katılıyorum

yarensüper iyi derecede çoook teşekürerrrrr

özlemdersanelerden hiç bir şey olmaz. onlarla boşa vakit harcıyorsunuz. siz dersinizi dinleyin, kitaplarınızdan çalışın. o zaman dersaneye ihtiyacınız olmadığını anlıycaksınız.

berivanMerhaba herkese basarilarrrrrrrrrr

ayşegül sanamelişte budur :)

isimsizGüzel olmuş pekiştirmek için test de koysaydınız daha iyi olurdu.

merve - ahmetbence dershane çok işe yarıyo çok yanlış düşünüyorsun ayşe

sudebir x hücresi 4 mitoz geçirirse oluşan yavru sayısı ve yavruların kromozom sayıları ne olur? bu sorunun cevabı nedir

elifyalnız o dershaneler çalışanlar için büyük bir servet küçük bir ayrıntı daha var çalışan başarır çalışmayan dershanelere çamur atıyor maalesef

mitoz bölünmesüper ama 8. sınıf olmasını istiyorum

semabence dershane işe yarıyor bende gidiyorum fayda buluyorum... bu konuda çoook güzel olmuş

hilalçok işe yarıyor ya dersane işe yaramaz bende 500 puan almak istiyorum herkese başarılar

MuhammetAyşe o kadar test alsak sadece okuldan öğrendiğimiz bilgilerle mi çözücez testleri ve sınavlara hazırlık için evde hiçbir yardım almadan mı çalışıcaz ? Dershane daha mantıklı bence

AyşeDersaneler hiçbir işe yaramıyor. Paranızı çöpe atmayın derim. Onun yerine yüzlerce test alsanız hem daha az para, hem daha yararlı olur.

Merve ...Neriman aynı görüşlerdeyim seninle dersanenin karını görürüm umarım

nerimanbu yıl zor bir yıl olacak. dersaneye de başladım çok çalışmam lazım. 500 puan lamayı düşünüyorum şimdiden başladım konulara. anlatımlar çook güzel. fen dersini seviyorum zaten :))