Ücretsiz Online Eğitim Siteniz..Yeni Müfredata Uygun İçerikler

İNGİLİZCE ZAMİRLER PRONOUNS KONU ANLATIMI

Türkçe derslerinden de bildiğimiz gibi zamirler isimlerin yerine kullanılan kelimelerdir. Bu dersimizde 5 tür zamir öğreneceğiz.

SUBJECT PRONOUNS (ÖZNE ZAMİRLERİ)
I              →           Ben
You        →           Sen
He          →           O (Erkek)
She        →           O (Kadın)
It             →           O (Hayvan, bitki, cansız varlık)
We         →           Biz
You        →           Siz
They      →           Onlar

Yuarıda verilen zamirler cümlede özne olarak kullanılar. “you” zamiri hem “sen” hem “siz” olarak kullanılır. Üçüncü tekil kişi de cins ve cinsiyet ayrımı yapılırken, bütün üçüncü çoğul kişiler için bu ayrım yapılmaksızın “they” kullanılır.

Examples (Örnekler):
My name is Arda. I am 10 years old.
Be careful! You are driving very fast.
My father is a doctor. He works at a hospital.
Mary is my best friend. She is a nice girl.
The pencil is on the desk. It is black.
Ali and I are at school. We are students.
Be quiet, dear students! You are very noisy.
The pencils are on the desk. They are black.

OBJECT PRONOUNS (NESNE ZAMİRLERİ)
me         →           beni, bana
you        →           seni, sana
him        →           onu, ona (erkek)
her         →           onu, ona (kadın)
it             →           onu, ona (Hayvan, bitki, cansız varlık)
us           →           bizi, bize
you        →           sizi, size
them     →           onları, onlara

Yukarıdaki zamirler cümlede nesne konumunda kullanılırlar ve bu yüzden yüklemden sonra gelirler.”you” ve “it” zamiri hem özne hem nesne olarak kullanılabilir.

Examples (Örnekler):
I am hungry. Can you make me a sadwich?
You are my friend. I love you.
He is Ahmet. I know him.
She is Ayşe. I know her.
It is a vegetable. You can eat it.
We are cleaning the house. Can you help us?
You are my friends. I love you.
They are in the garden. I can see them.

POSSESSIVE ADJECTIVES(SAHİPLİK SIFATLARI)
my         →           benim
your      →           senin
his         →           onun (erkek)
her        →           onun (kadın)
its          →           onun (hayvan, bitki, cansız varlık)
our        →           bizim
your      →           sizin
their      →           onların

Sahiplik sıfatları da ismin yerine kullanılırlar. Fakat sıfat oldukları için aynı zamanda bir ismin önünde kullanılarak o ismin kime ait olduğunu belirtirler.
Sahiplik sıfatları genellikle "Whose (Kimin)" sorusunun cevabıdırlar.
Whose house is that? (Şu kimin evi?)
It’s our house. (O, bizim evimiz.)

Examples (Örnekler):
zamirler örneklerTheir school is very big.
I have a car. My car is expensive.

POSSESSIVE PRONOUNS (SAHİPLİK ZAMİRLERİ)
mine     →           benimki
yours    →           seninki
his        →           onunki (erkek)
hers      →           onunki (kadın)
its         →           onunki (hayvan, bitki, cansız varlık)
ours      →           bizimki
yours    →           sizinki
their      →           onlarınki

!!! “its” kelimesinin sahiplik zamiri olarak kullanımı çok yaygın değildir.
Türkçede sahiplik zamirleri, sahiplik sıfatlarına “ki” takısı eklenerek yapılır. İngilizcede ise sahiplik sıfatlarının sonuna “s” takısını ekleyerek sahiplik zamirlerini elde ederiz. Fakat sadece“my” kelimesinin sonuna “s” takısı getirmek yerine “mine” kelimesini kullanırız.

Sahiplik zamirleri önceden bahsedilmiş bir ismin kime ait olduğunu belirtirler. İsimden önceden bahsedildiği için ismi tekrar kullanmayız.
sahiplik zamirleri örnekler

REFLEXIVE PRONOUNS (YANSIMA ZAMİRLERİ)
myself                  →           kendim               
yourself               →           kendin
himself                →           kendisi (erkek)
herself                →           kendisi (kadın)
itself                   →           kendisi (hayvan, bitki, cansız varlık)
ourselves           →           kendimiz
yourselves         →           kendiniz
themselves        →           kendileri

Yansıma zamirleri yüklemden sonra gelir. Farklı kullanımları vardır:
1. Bir eylemi yapan(özne) da, o eylemden etkilenen(nesne) de aynı kişi ise nesne olarak yansıma zamirlerini kullanırız.

I cut myself while making the salad.
(Salatayı yaparken kendimi kestim.)
She looked at herself in the mirror.
(O aynada kendisine baktı.)

2. Özneyi gösteren bir edatın nesnesi olarak yansıma zamirlerini kullanırız.
I bought a present for myself.
(Kendime bir hediye aldım.)
She is talking to herself.
(O, kendi kendine konuşuyor.)

3. Özneyi vurgulamak için, eylemin öznenin sadece kendisi / kendileri tarafından yapılacağını anlatmak için yansıma zamirlerini kullanırız.
I ate all the cake myself.
(Bütün keki ben kendim yedim.)
They picked up apples themselves.
(Elmaları onlar kendileri topladılar.)


Şimdi bütün zamirleri bir tabloda inceleyelim.
SUBJECT PRONOUNSOBJECT PRONOUNSPOSSESSIVE ADJECTIVESPOSSESSIVE PRONOUNSREFLEXIVE PRONOUNS
Imemyminemyself
Youyouyouryoursyourself
Hehimhishishimself
Sheherherhersherself
Itititsitsitself
Weusouroursourselves
Youyouyouryoursyourselves
Theythemtheirtheirsthemselves

İngilizce Zamirler Boşluk Doldurma Soruları
Boşlukları parantez içindeki zamirlerden doğru olan ile doldurunuz. Boşlukları doldurduktan sonra Kontrol Et butonuna tıklayarak doğru ve yanlışlarınızı öğrenebilirsiniz.
NOT : Büyük küçük harfe dikkat ediniz. Cümle başında büyük harfle başlayınız. cümle içindeki kelimenin tamamını küçük harfle yazınız.

1. My name is Roy. am from England. (I / My)

2. Hurry up! We are waiting for . (you / yours)

3. Where is Ashley? I must speak with . (she / her)

4. He is a good-looking boy. eyes are blue. (his / him.)

5. I will invite to my house. (their / them)

6. We cleaned the house . (ours / ourselves)

7. The teacher got angry with . (us / our)

8. are playing in the garden happily. (They / Them)

9. Those books are . Don’t leave them on the floor. (your / yours)

10. A lemon is fruit. is sour. (It / Its)


Boş bırakılan soru yanlış olarak değerlendirilir.

İNGİLİZCE KONU ANLATIMLARI
yorum yaz

İngilizce Konu Anlatımı » İngilizce Zamirler Konu Anlatımı için yapılan yorumlar

Baharlar Harika bir anlatım. Çok teşekkürler

Anonim Güzel anlatım sürekli karıştırdığım bir konuydu. Basit bir şekilde anladım.

Güzel ve sade anlatım. Güzel ve sade bir anlatım olmuş. anlaşılır. Testin doğrulanması ayrıca güzel olmuş. Benzer bir test ile dersin anlaşılması daha kalıcı hale getirilebilir. Teşekkür ederim