Ücretsiz Online Eğitim Siteniz..Yeni Müfredata Uygun İçerikler

6.SINIF FEN BİLİMLERİ KONULARI YENİ MÜFREDAT 2016 - 2017

1.ÜNITE: VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER
1.BÖLÜM: HÜCRE
Canlıların temel yapı birimi: Hücre
Hücrenin kısımları
Bitki ve hayvan hücreleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar
Gelişen teknoloji ve hücre
Çok hücreli canlılarda hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisi

2.BÖLÜM: DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ
Destek ve hareket sistemi
İskelet sistemi
Kıkırdak doku
Kemiğin yapısı
Eklemlerimiz ve eklem çeşitleri
Kaslarımız ve kas çeşitleri

3.BÖLÜM: SOLUNUM SİSTEMİ
Solunum
Solunum sistemini oluşturan yapı ve organlar
Soluk alıp verme mekanizması
Solunum sisteminin sağlığını koruyalım

4.BÖLÜM: DOLAŞIM SİSTEMİ
Dolaşım sistemi
Kanın vücutta dolaşımı
Kan grupları ve kan alışverişi
Kan bağışının toplum açısından önemi
Lenf dolaşımı
Dolaşım sisteminin sağlığını koruyalım

2.ÜNITE:KUVVET VE HAREKET
1.BÖLÜM: BİLEŞKE KUVVET
Kuvvetin etkileri
Kuvvetin özellikleri
Bileşke kuvvet
Dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler

2.BÖLÜM: SABİT SÜRATLİ HAREKET
Sürat
Sabit süratli hareket

3.ÜNITE: MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
1.BÖLÜM: MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
Maddenin tanecikli yapısı
Katı maddelerin tanecikleri
Sıvı maddelerin tanecikleri
Gaz maddelerin tanecikleri
Hâl değişimi ve tanecikler

2.BÖLÜM: FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞMELER
Fiziksel ve kimyasal değişmeler
Fiziksel değişim
Kimyasal değişim

3.BÖLÜM: YOĞUNLUK
Yoğunluk
Yoğunluğun hesaplanması
Yoğunlukların karşılaştırılması
Suyun yoğunluğu ve canlılar için önemi

4.ÜNITE: IŞIK VE SES
1.BÖLÜM: IŞIĞIN YANSIMASI
Işığın yansıması
Düzgün ve dağınık yansıma

2.BÖLÜM: SESİN MADDEYLE ETKİLEŞMESİ
Ses madde ile karşılaşırsa ne olur?
Sesin yansıması
Sesin yansımasının güzel bir sonucu: Yankı
Sesin yansımasının teknolojik uygulamaları
Sesin soğrulması
Sesin yalıtımı

5.ÜNITE: BİTKİ VE HAYVANLARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME
1.BÖLÜM: BİTKİ VE HAYVANLARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME
Üreme
Eşeysiz üreme
Eşeyli üreme
Bitkilerde üreme, büyüme ve gelişme
Çiçekten tohuma
Tohumlar uzaklara nasıl taşınır?
Tohumun uyanışı
Bebek bitkimizden fasulye meyvesi ve tohumu üretelim
Hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme
Başkalaşım

6.ÜNITE: MADDE VE ISI
1.BÖLÜM: MADDE VE ISI
Madde ve Isı
Isı iletkenliği
Isı yalıtkanlığı
Isı yalıtımı

2.BÖLÜM: YAKITLAR
Yakıtlar
Fosil yakıtlar ve çevre
Yenilenebilir enerji kaynakları
Enerji kaynakları ve küresel ısınma
Soba ve doğalgaz zehirlenmeleri

7.ÜNITE: ELEKTRİĞİN İLETİMİ
1.BÖLÜM: İLETKEN VE YALITKAN MADDELER
İletken ve yalıtkan maddeler
İletken ve yalıtkan maddeler nerelerde kullanılır?

2.BÖLÜM: ELEKTRİKSEL DİRENÇ VE BAĞLI OLDUĞU FAKTÖRLER
Elektriksel direnç
Reosta
Elektriksel direnç nelere bağlıdır?
Elektriksel direncin ölçülmesi
Ampulün de bir direnci vardır

8.ÜNITE: DÜNYA’MIZ, AY VE YAŞAM KAYNAĞIMIZ GÜNEŞ
1.BÖLÜM: DÜNYA, GÜNEŞ VE AY’IN ŞEKİL VE BÜYÜKLÜKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Dünya, Güneş ve Ay’ın şekil ve büyüklükleri

2.BÖLÜM: DÜNYA’MIZIN KATMAN MODELİ
Dünya’mızın katmanları

3.BÖLÜM: DÜNYA’MIZIN UYDUSU AY
Dünya’mızın uydusu Ay
Ay’ın evreleri

yorum yaz

2016 - 2017 Yılı 6.Sınıf Fen Bilimleri Konuları için yapılan yorumlar