Ücretsiz Online Eğitim Siteniz..Yeni Müfredata Uygun İçerikler

10.SINIF KİMYA KONULARI 2016 - 2017 YENİ MÜFREDAT

1.ÜNİTE: ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR
1.Bölüm: Asitleri ve Bazları Tanıyalım
Su Asit midir, Baz mıdır?
Asitlerin Genel Özellikleri
Bazların Genel Özellikleri

2.Bölüm: Asitlerin / Bazların Tepkimeleri
Nötralleşme Tepkimeleri
Asit Baz İndikatörleri
Tepkimelerin Basit Gösterimi
Nötralleşme Titrasyonu
Asitlerin Metallere Etkisi
Bazların Metallere Etkisi
Asitler ve Bazlar Nasıl Saklanmalıdır?
Nem Çekici (Higroskopik) Maddeler

3.Bölüm: Hayatımızda Asitler ve Bazlar
Yaygın Asitler ve Kullanım Alanları
Yaygın Bazlar ve Kullanım Alanları
Asitler ve Bazların Fayda ve Zararları

4.Bölüm: Tuzlar

2.ÜNİTE: KARIŞIMLAR
1.Bölüm: Homojen Karışımlar
Çözünme Süreci
Çözünmenin Moleküler Temeli

2.Bölüm: Heterojen Karışımlar

3.Bölüm: Karışımların Ayrılması
Çözünürlük Farkına Dayalı Yöntemler
Uçuculuk Farkına Dayalı Yöntemler
Tanecik Boyutu Farkına Dayalı Yöntemler
Yoğunluk Farkına Dayalı Yöntemler
Bir Katıya Bağlanma Eğilimi Farkına Dayalı Yöntemler

3.ÜNİTE: ENDÜSTRİDE VE CANLILARDA ENERJİ
1.Bölüm: Fosil Yakıtlar
Fosil yakıt
Kömür
Petrol
Hidrokarbonlar

2.Bölüm: Temiz Enerji Kaynakları
Hidroelektrik Enerji
Güneş Enerjisi
Rüzgar-Dalga Enerjisi
Jeotermal Enerji
Hidrojen Enerjisi
Bitki Kökenli Yakıtlar
Fermantasyon

3.Bölüm: Canlılarda Enerji

4.ÜNİTE: KİMYA HER YERDE
1.Bölüm: Su ve Hayat
Suda Sertlik
İçme Suyunda İstenmeyen Özellikler
Sertlik Giderme
Kaynak Suları Arıtılır mı?
Evlerde ve Endüstride Su Arıtımı
Su Göründüğü Kadar Bol Değil

2.Bölüm: Evde Kimya
Hazır Gıdalar
Temizlik Malzemeleri
Sabunlar
Deterjanlar
Hijyen
Polimerler
Kozmetikler
İlaçlar

3.Bölüm: Okulda Kimya
Kırtasiye Malzemeleri

4.Bölüm: Sanayide Kimya
Gübreler
Yapı Malzemeleri

5.Bölüm: Çevre Kimyası
Sera Etkisi
Hava Kirliliği Nasıl Azaltılır?
Su Kirliliği
Anorganik Kirleticiler
Su Kirliliği ile Mücadele

yorum yaz

2016 - 2017 10.Sınıf Kimya Konuları için yapılan yorumlar