Ücretsiz Online Eğitim Siteniz..Yeni Müfredata Uygun İçerikler

Present Perfect Tense Konu Anlatımı Exercises

Present Perfect Tense’in Türkçede zaman olarak tam karşılığı yoktur. Bu nedenle bu zamanın anlamından çok nerede ve neden kullanıldığına dikkat etmemiz gerekiyor. Kullanım yerlerini tam olarak öğrenseniz bile bu zamanı doğru yerde kullanmanız biraz zaman alabilir.
Öncelikle Present Perfect Tense’de cümle yapısını inceleyelim.

OLUMLU CÜMLELER
have/has + Past Participle (Ved/V3)

LONG FORMSSHORT FORMS
I have played
You have played
He has played
She has played
It has played
We have played
They have played
I’ve played
You’ve played
He’s played
She’s played
It’s played
We’ve played
They’ve played


OLUMSUZ CÜMLELER
have/hasnot + Past Participle (Ved/V3)
LONG FORMSSHORT FORMS
I have not played
You have not played
He has not played
She has not played
It has not played
We have not played
They have not played
I haven’t played
You haven’t played
He hasn’t played
She hasn’t played
It hasn’t played
We haven’t played
They haven’t played

SORU CÜMLELERİ
Have/Has + Özne + Past Participle (Ved/V3) ?
YES/NO QUESTIONSSHORT ANSWERS
Have I played?
Have you played?
Has he played?
Has she played?
Has it played?
Have we played?
Have they played?
Yes, you have. / No, you haven’t.
Yes, I have. / No, I haven’t.
Yes, he has. / No, he hasn’t.
Yes, she has. / No, she hasn’t.
Yes, it has. / No, it hasn’t.
Yes, you have. / No, you haven’t.
Yes, they have. / No, they haven’t.

Şimdi de Present Perfect Tense’in kullanım alanlarını inceleyelim.
1. Bu zamanı geçmişte olmuş ve hala devam eden olaylardan bahsederken kullanıyoruz. Bu kullanımda genellikle olayın ne kadar süredir devam ettiğini belirtiriz.
I have lived in İstanbul since 2005.
(2005’ten beri İstanbul’da yaşıyorum.)
My father has been a teacher for 20 years.
(Benim babam 20 yıldır öğretmendir.)

2. Geçmişte meydana gelmiş, fakat sonuçları hala görülen ve bugünü etkileyen olaylar için kullanırız. Bu durumda belirli bir geçmiş zaman ifadesi kullanılmaz, çünkü zaman değil olayın kendisi ve etkileri önemlidir.
He has broken his leg. He can’t walk.
(O bacağını kırdı. Yürüyemez.)
3. Çok kısa süre önce tamamlanmış olaylar için kullanırız. Bu durumda cümlede genellikle “just(henüz)” ifadesini kullanırız.
I have just finished my homework.
(Ödevimi henüz bitirdim.)

4. Geçmiş deneyimlerimizden bahsederken bu zamanı kullanırız. Fakat bu deneyimlerin hangi zamanda gerçekleştiğini söylemeyiz.
I have been abroad twice before.
(Ben daha önce iki kez yurtdışında bulundum.)
5. Şu ana kadar hiç denemediğimiz şeylerden bahsederken, ya da bunları sorarken kullanırız. Bu durumda genellikle cümlede “ever” ya da “never” ifadelerini kullanırız.
I have never eaten Sushi.
(Ben hiç Sushi yemedim.)
Have you ever eaten Sushi?
(Sen hiç Sushi yedin mi?)

Present Perfect Tense’de en çok kullanılan zaman ifadeleri şunlardır:
1. since: -den beri
“since” kelimesinden sonra eylemin başladığı zamanı kullanırız.
I have been married since 2011.
(Ben 2011’den beri evliyim.)
My mother has cleaned the house since 10 o’clock.
(Annem saat 10’dan beri evi temizliyor.)

2. for: -dır (3 aydır, 2 yıldır, 10 gündür vb...)
“for” kelimesinden sonra olayın başladığı zamandan konuşulan zamana kadar geçen toplam süreyi belirtiriz. I have been married for 4 years.
(Ben 4 yıldır evliyim.)
My mother has cleaned the house for 2 hours.
(Annem 2 saattir evi temizliyor.)
3. just: henüz
“just” kelimesi yardımcı fiil ile ana fiil arasında kullanılır ve olayın çok kısa bir süre önce tamamlandığını vurgular. Genellikle olumlu cümlelerde kullanılır.
They have just painted the wall. It is still wet.
(Onlar duvarı henüz boyadılar. O hala ıslak.)
We’ve just eaten lunch. We are full.
(Öğle yemeğini henüz yedik. Tokuz.)

4. already: çoktan, zaten
“already” kelimesi de yardımcı fiil ile ana fiil arasında kullanılır ve olayın beklenen zamandan daha önce gerçekleştiğini vurgular. Genellikle olumlu cümlelerde kullanılır.
I have already finished the cleaning. I can have a rest now.
(Temizliği çoktan bitirdim. Şimdidinlenebilirim.)
You are late. The lesson has already started.
(Sen geciktin. Ders çoktan başladı.)

5. yet: henüz, daha
“yet” kelimesi cümlenin sonunda kullanılır ve olayın henüz gerçekleşmediğini anlatır ya da gerçekleşip gerçekleşmediğini sorar. Olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde kullanılır.
I haven’t done my homework yet.
(Henüz ödevimi yapmadım.)
Have you done your homework yet?
(Daha ödevini yapmadın mı?)
6. ever: hiç
“ever” Türkçeye genellikle “hiç” olarak çevrilse de olumsuz bir kelime değildir. Bir eylemin bu zamana kadar herhangi zamanda gerçekleşip gerçekleşmediğini sormak için kullanılır. Soru cümlelerinde kullanılılır ve özne ile ana fiil arasında gelir.
Have you ever been abroad?
(Sen hiç yurtdışında bulundun mu?)
Has your sister ever bought a present for you?
(Kız kardeşin sana hiç hediye aldı mı?)

7. never: hiç
“never” kelimesi anlam olarak olumsuzdur ve bir eylemin daha önce hiç yapılmadığını vurgular. Bu yüzde cümlede “not” kullanmaya gerk yoktur. Yardımcı fiil ile ana fiil arasında kullanılır.
I have never visited a museum.
(Ben hiç bir müzeyi ziyaret etmedim.)
My father has never ridden a bike.
(Benim babam hiç bisiklete binmedi.)
8. so far: bu zamana kadar
“so far” kelimesi olumlu, olumsuz cümlelerde kullanılabilir. Cümle sonunda gelir.
She has been to the cinema once so far.
( O, bu zamana kadar bir kez sinemaya gitti.)

9. today, this morning, this month, this year ....
Yukarıdaki zaman ifadeleri Present Perfect Tense ile kullanabilir fakat konuşma anında bu zamanların henüz geçmemiş olması gerekir. Present Perfect Tense örnekler

have/has been (to)      &     – have/has gone (to)
Yukarıdaki fiillerin ikisi de Türkçeye gitmek olarak çevrilebilir fakat anlam olarak birbirlerinden farklıdırlar.
have/has been (to) fiilini birinin bir yere gittiğini fakat geri döndüğünü anlatmak için kullanırız.
Ali has been to the post office today. Now, he is at home.
(Ali bugün postaneye gitti. Şimdi, o evde.)
have/has gone (to) fiilini birinin bir yere gittiğini ve hala orada olduğunu anlatmak için kullanırız.
Ali has gone to the post office. He isn’t at home now.
(Ali postaneye gitti. O, şimdi evde değil.)

Present Perfect Tense Exercises » Boşluk Doldurma Soruları
Boşlukları parantez içindeki fiillerden doğru olan ile doldurunuz. Boşlukları doldurduktan sonra Kontrol Et butonuna tıklayarak doğru ve yanlışlarınızı öğrenebilirsiniz.
NOT : Boşlukları doldururken küçük harf kullanınız.

1. Jane has lived in London five years. ( for / since )

2. It has stopped raining. ( just / ever )

3. My mother has travelled abroad. ( never / ever )

4. Linda has worked in an office September. ( since / for )

5. Cem has bought a new house. ( already / yet )

6. I haven’t met my best friend two months. ( since / for)

7. She has won medals three times . ( so far / yet )

8. Jason hasn’t been to school Monday. ( since / for )

9. I have drunk a glass of milk. ( already / yet )

10. Have you watched the sunrise? ( ever / never)


Boş bırakılan soru yanlış olarak değerlendirilir.
yorum yaz

İngilizce Konu Anlatımı » Present Perfect Tense Konu Anlatımı ve Exercises için yapılan yorumlar

deniz cidden site çok güzel anlatmış ben bayıldım çok zorlandığım bir konuydu ama artık rahatlıkla yapabiliyorum

ayşenur bu site harika inşallah sınavdan 100 alırım

galatasaray çok güzel elinize ayağınıza sağlık

evin ilk göz ağrısı çok güzel bir site bayıldım sınavdan yüksek not aldım...

pop corn şahane bir site bayıldım ingilizce hoşuma gitti

yunus emre projemi buradan bakarak yaptım umarım güzel olur

ahmet sizin sayenizde 100 aldım

esa gerçekten mükemmel bir site daha önce anlamamıştım bu konuyu ama artık rahatlıkla yapabiliyorum..