Ücretsiz Online Eğitim Siteniz..Yeni Müfredata Uygun İçerikler

PARAGRAF CEVAPLI TEST SORULARI 8.SINIF TÜRKÇE

8.Sınıf Türkeç Paragraf testi: ana düşünce, yardımcı düşünce, şiirde ana duygu, anlatım biçimleri, düşünceyi geliştirme yolları konuları ile ilgili sorular içermektedir.

Soru 1 8.Sınıf Türkçe Paragraf Cevaplı Test 1
Yabancı bir dili öğrenmeye çocuk yaşlarda başlamak gerekir. Beynimizde doğuştan var olan dil öğrenim mekanizması 12 yaşına kadar aktif halde çalışır. Bu demektir ki 12 yaşından sonra yabancı bir dili öğrenmekte zorlanırız. Diğer yandan erken yaşta yabancı dili öğrenmeye bir yetişkine göre daha yatkın oluruz. Günümüz araştırmalarının verdiği bu bilgiler doğrultusunda her geçen gün erken yaşta yabancı dil öğrenme eğilimi artmaktadır. Birçok anne baba, çocuklarını yabancı dil öğrensinler diye 5-6 yaşından itibaren kurslara göndermeye başlamıştır.

Paragrafta asıl anlatılmak istenen nedir?

A) Küçük çocukları dil kursuna göndermeliyiz.
B) 12 yaşından sonra yabancı dil öğrenmek imkânsızdır.
C) Yabancı dil öğrenmeye küçük yaşlarda başlamak gerekir.
D) Yabancı dil kursuna gönderilmeyen çocuklar dili öğrenemez.

Soru 2
Atatürk sadece bir komutan değil aynı zamanda bir fikir adamıydı. Atatürk’ün başarısının altında yatan temel sebep de fikir adamlığından ileri gelmektedir. Şimdi kılıçlarımızı değil, kalemlerimizi keskinleştirmenin vakti derken savaşın sadece topla tüfekle değil; fikirle, düşünceyle, okumak ve yazmakla, ilim ve kültürle kazanılabildiğini tüm dünyaya ispatlamıştır.

Parçaya göre Atatürk’ün başarısının altında yatan temel sebep nedir?

A) İyi bir komutan olması
B) İleri görüşlü olması
C) Çalışkan olması
D) Fikir adamı olması

Soru 3
Okumak insanları değiştirir ve geliştirir. Öğrenmenin etkili silahlarından biridir okumak. Uzmanlar öğrendiklerimizin yüzde seksenini okuma yoluyla edindiğimizi söylerler. O halde öğrenmek, gelişmek ve değişmek için sürekli okumamız temel koşuldur.

Yukarıdaki parçada düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?

A) Tanımlama
B) Sayısal verilerden yararlanma
C) Tanık gösterme
D) Örnekleme

Soru 4 8.Sınıf Türkçe Paragraf Cevaplı Test 1
4 ve 5. soruyu aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Şiir düşüncelerimizden çok duygularımıza ve ruhumuza hitap eder. İnsan ruhunu şiirle besler, doyurur. Nasıl ki vücudumuzun yaşamak için yemeye ve içmeye ihtiyacı varsa ruhumuzun da şiire ihtiyacı vardır. Şiir insanı değiştirir, uzak alemlere götürür. Okuduğumuz her şiir bize bir şey katmayabilir. Şiirin kişiyi değiştirmesi, yüreğine dokunabilmesi için şiirin kalitesinin de önemi büyüktür.

Yukarıdaki parçada altı çizili ifade ile anlatılmak istenen nedir?

A) Şiirin okuyucuda yeni fikirler oluşturması
B) Şiirin kişiyi değiştirmesi
C) Şiirin okuyanın duygularını etkilemesi
D) Şiirin kişinin düşüncelerini zenginleştirmesi

Soru 5
4 ve 5. soruyu aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Şiir düşüncelerimizden çok duygularımıza ve ruhumuza hitap eder. İnsan ruhunu şiirle besler, doyurur. Nasıl ki vücudumuzun yaşamak için yemeye ve içmeye ihtiyacı varsa ruhumuzun da şiire ihtiyacı vardır. Şiir insanı değiştirir, uzak alemlere götürür. Okuduğumuz her şiir bize bir şey katmayabilir. Şiirin kişiyi değiştirmesi, yüreğine dokunabilmesi için şiirin kalitesinin de önemi büyüktür.

Yukarıdaki parçada asıl anlatılmak istenen hangi şıkta verilmiştir?

A) Şiir duygu ve düşüncelere hitap eder.
B) Kaliteli şiirler okumak insanı olumlu yönde değiştirir.
C) Her bulduğumuz şiiri okumak bize bir şeyler katar.
D) Şiir sadece duygularımıza hitap eder.

Soru 6
6, 7 ve 8. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Nikola Tesla 10 Temmuz 1856 tarihinde doğmuştur. Günümüzde evlerimizde kullanılan elektriğin santrallerden bize iletilmesini sağlayan teknolojinin de mucidi olan Tesla, bilim dünyası tarafından hak ettiği saygıyı ve ilgiyi görememiştir. Mikrodalga fırın, florasan lamba, radyo gibi birçok icat bugün günümüz insanına Tesla’nın hediye ettiği icatlardan sadece bazılarıdır. Modern dünyanın temellerini atan bilim adamı olmasına rağmen Tesla 1943 yılında cebinde beş kuruş parası yokken New York’ta bir otel odasında ölü bulunmuştur.

Yukarıdaki parçada hangi anlatım biçimi kullanılmıştır?

A) Öyküleme
B) Betimleme
C) Tartışma
D) Açıklama

Soru 7 8.Sınıf Türkçe Paragraf Cevaplı Test 1
6, 7 ve 8. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Nikola Tesla 10 Temmuz 1856 tarihinde doğmuştur. Günümüzde evlerimizde kullanılan elektriğin santrallerden bize iletilmesini sağlayan teknolojinin de mucidi olan Tesla, bilim dünyası tarafından hak ettiği saygıyı ve ilgiyi görememiştir. Mikrodalga fırın, florasan lamba, radyo gibi birçok icat bugün günümüz insanına Tesla’nın hediye ettiği icatlardan sadece bazılarıdır. Modern dünyanın temellerini atan bilim adamı olmasına rağmen Tesla 1943 yılında cebinde beş kuruş parası yokken New York’ta bir otel odasında ölü bulunmuştur.

Parçada yazarın yakındığı konu nedir?

A) Tesla’nın yeteri kadar icadının olmaması
B) Tesla’nın hak ettiği saygı ve ilgiyi görmemiş olması
C) Tesla’nın her yıl törenlerle anılmaması
D) Bilim insanlarının onun icatları hakkında konuşmamaları

Soru 8
6, 7 ve 8. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Nikola Tesla 10 Temmuz 1856 tarihinde doğmuştur. Günümüzde evlerimizde kullanılan elektriğin santrallerden bize iletilmesini sağlayan teknolojinin de mucidi olan Tesla, bilim dünyası tarafından hak ettiği saygıyı ve ilgiyi görememiştir. Mikrodalga fırın, florasan lamba, radyo gibi birçok icat bugün günümüz insanına Tesla’nın hediye ettiği icatlardan sadece bazılarıdır. Modern dünyanın temellerini atan bilim adamı olmasına rağmen Tesla 1943 yılında cebinde beş kuruş parası yokken New York’ta bir otel odasında ölü bulunmuştur.

Paragrafta Tesla ile ilgili hangi sorunun cevabı yoktur?

A) Tesla neden ölmüştür?
B) Tesla’nın icatları nelerdir?
C) Tesla ne zaman doğmuştur?
D) Tesla nerede ölmüştür?

Soru 9
Öyle yalnız kaldım ki hayatımda
Kimi gün öldüm kimi gün ilâh oldum
Çok zaman annemin dizlerine hasret
Koydum başımı kendi dizlerime
Doya doya ağladım

Yukarıdaki şiirde ağır basan duygu hangisidir?

A) Ümitsizlik
B) Çaresizlik
C) Yalnızlık
D) Yaşama sevinci

Soru 10 8.Sınıf Türkçe Paragraf Cevaplı Test 1
Tiyatro toplumumuzda özellikle okullarda daha çok yaygınlaştırılması gereken bir sanattır. Tiyatro okullarda sadece dışarıdan gelen oyuncuların yapacağı bir gösteri olmamalıdır. Okul içerisinde öğrenciler tarafından da hazırlanması gerekir. Çünkü tiyatroda yer alan öğrencilerin güzel konuşma becerisi artar, özgüvenlerinde artış görülür. Tiyatro, öğrencinin estetik ve sanat anlayışını geliştirir.

Parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

A) Tiyatro okullarda öğrenciler tarafından hazırlanmalıdır.
B) Tiyatro öğrencilerin kendilerini geliştirmelerini sağlar.
C) Tiyatroyu sadece okullarda yaygınlaştırmalıyız.
D) Tiyatro öğrencilerin estetik ve sanat anlayışını geliştirir.Diğer teste katılmak ister misiniz?
8.SINIF PARAGRAF SORULARI CEVAPLI TEST 2

yorum yaz

8.Sınıf Türkçe Testleri » Paragraf Cevaplı Test Soruları için yapılan yorumlar

furkan ben bu testleri çok beğendim 10 sorudan 2 yanlış var ama testin soruları çok güzel bu testi hazırlayandan Allah razı olsun...