Ücretsiz Online Eğitim Siteniz..Yeni Müfredata Uygun İçerikler

NOKTALAMA İŞARETLERİ TEST SORULARI 7.SINIF TÜRKÇE

Soru 1 7.Sınıf Noktalama İşaretleri Test Soruları
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktanın kullanımından kaynaklanan bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Ablam 5. sınıfa başladı.
B) 23.Nisan.1920.’de meclis açıldı.
C) Toplantı 15.00’da başlayacakmış.
D) Kardeşim 20.11.1990 tarihinde doğdu.

Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna üç nokta (…) getirilmez?

A) Kiminin parası kiminin duası
B) Azıcık aşım kaygısız başım
C) Yine yeşillendi fındık dalları
D) Her yerde hüzün, her yerde sonbahar

Soru 3
Aşağıdakilerin hangisinde virgül (,) anlam karışıklığını önlemek için kullanılmıştır?

A) Buraya bak, dedi.
B) Marketten ekmek, peynir, çay ve şeker aldık.
C) Peki, sen de gel.
D) Genç, doktorun yanına gitti.

Soru 4 7.Sınıf Noktalama İşaretleri Test Soruları
Tam evden çıkmak üzereyken sordu ( )( ) Gelirken ekmek de alabilir misin ( )( )

Yukarıdaki boş bırakılmış yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (,) (“) (?) (“)
B) (:) (“) (?) (“)
C) (;) (“) (.) (“)
D) (,) (;) (?) (.)

Soru 5
Hangisinde kesme işareti (‘) yanlış kullanılmıştır?

A) Sonunda kitabını Elif Şafak’a imzalatmış.
B) Orta Çağ’ın önemli eserlerini incelemiş.
C) Bu soruyu Ayşe Hanım’a sormalısın.
D) Türk Dil Kurumu’nun kütüphanesine gitmiş.

Soru 6
“İsteseymiş bütün derslerden 100 alırmış (!) fakat çalışmaya zamanı yokmuş.” cümlesinde ünlem işaretinin (!) kullanım amacı hangi şıkta verilmiştir?

A) Kesin olmayan bir durumu belirtmek
B) Cümleye alay, küçümseme anlamı katmak
C) Sevinç, korku gibi coşkulu duyguları ifade etmek
D) Eş görevli sözcükleri birbirinden ayırmak

Soru 7 7.Sınıf Noktalama İşaretleri Test Soruları
Aşağıdakilerin hangisinde soru işareti (?) bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle yaklaşılan bir durumu ortaya koymak için kullanılmıştır?

A) Hangi kitabı okudunuz?
B) Türkiye’yi nasıl buldunuz?
C) Bu kadar yolu bir saatte (?) yürümüş.
D) Neden öyle bakıyorsunuz?

Soru 8
Aşağıdakilerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?

A) Hangi filme gideceğime şaşırdım?
B) Eyvah, yine geç kalmış!
C) Yolumuz M… kasabasına düşmüştü.
D) İstanbul-Ankara yolunda kaza olmuş.

Soru 9
Peki ( ) okuduğumuz bir kitap bize neler katmalıdır ( ) Bana göre kitap sadece bilgi öğrenebileceğimiz bir araç değildir ( ) Aynı zamanda hayal dünyamızı da geliştirmelidir ( )

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (,) (?) (.) (.)
B) (.) (?) (.) (.)
C) (;) (:) (.) (…)
D) (,) (.) (.) (.)

Soru 10 7.Sınıf Noktalama İşaretleri Test Soruları
Güzelliğin on par’ etmez
Bu bendeki aşk olmasa

Yukarıdaki şiirde kesme işareti (‘) hangi amaçla kullanılmıştır?

A) Sayılara getirilen ekleri ayırmak için
B) Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için
C) Şiirde seslerin ölçü gereği düştüğünü belirtmek için
D) Özel adlara gelen iyelik, durum ve bildirme eklerini ayırmak için


yorum yaz

7.Sınıf Türkçe Testleri » Metin Türleri Test Soruları için yapılan yorumlar

Hasan Harika testler herkese öneririm

Başak çok güzel site tşk sanal okulumuz

Alihan gerçekten çok iyi bir test herkese öneririm