Ücretsiz Online Eğitim Siteniz..Yeni Müfredata Uygun İçerikler

İŞARET SIFATLARI VE ZAMİRLERİ THIS THAT THESE THOSE

This / That / These / Those kelimeleri bir nesneye ya da bir kişiye olan uzaklığı ifade ederler. Türkçedeki işaret sıfat ve zamirlerinin İngilizce karşılığıdırlar. Hem sıfat hem de zamir olarak kullanılabilirler,çünkü tek başına bir ismin yerini alarak zamir görevi görürler ya da bir ismin önünde kullanılarak o ismin uzaklığını ya da yakınlığını niteleyip sıfat olurlar.

TEKİL ÇOĞUL
This (Bu) These (Bunlar)
That (Şu) Those (Şunlar)

THIS (BU)
Yakında olan tekil nesne ya da kişileri işaret etmek için “this” kullanılır. this this example


THESE (BUNLAR)
Yakında olan çoğul nesne ya da kişileri işaret etmek için “these” kullanılır.
“these” kelimesi zamir olduğunda Türkçeye “bunlar” diye çevrilirken, sıfat olduğunda “bu” diye çevrilir ve mutlaka çoğul isimleri niteler.
These are flowers.
(Bunlar çiçekler.)
These flowers are roses.
(Bu çiçekler güldürler.) these example

THAT (ŞU)
Uzakta olan tekil nesne ya da kişileri işaret etmek için “that” kullanılır. that example


THOSE (ŞUNLAR)
Uzakta olan çoğul nesne ya da kişileri işaret etmek için “those” kullanılır.
“those” kelimesi zamir olduğunda Türkçeye “şunlar” diye çevrilirken, sıfat olduğunda “şu” diye çevrilir ve mutlaka çoğul isimleri niteler.
Those are students.
(Şunlar öğrenciler.)
Those students are at my school.
(Şu öğrenciler benim okulumdalar.) those example


İşaret Sıfatları ve Zamirleri Boşluk Doldurma Soruları
Boşlukları parantez içindeki kelimelerden doğru olan ile doldurunuz. Boşlukları doldurduktan sonra Kontrol Et butonuna tıklayarak doğru ve yanlışlarınızı öğrenebilirsiniz.
NOT : Boşlukları doldururken ilk harfi büyük, sonrakileri küçük harf ile yazınız. Aksi takdirde soru yanlış olarak değerlendirilir.

1. girl is my best friend. (That / Those)

2. is our car. It is very fast. (This / These)

3. pencils are mine. (This / These)

4. books are mine. Give them to me. (That / Those)

5. girls are students at our school. (That / Those)

6. is a beautiful house. (This / These)

7. is not a nice hotel. (That / Those)

8. is my sister’s teddy bear. (This / These)

9. are strawberries. Eat them. (This / These)

10. are mountains. They are very high. (That / Those)


Boş bırakılan soru yanlış olarak değerlendirilir.

İNGİLİZCE KONU ANLATIMLARI
yorum yaz

İngilizce Konu Anlatımı » İşaret Sıfatları ve Zamirleri This, That, These, Those Konu Anlatımı için yapılan yorumlar

emre çok teşekkür ederim bana çok yardım etti

Ferhat emeği geçen bütün herkese teşekkürler gayet güzel bir çalışma olmuş teşekkür ederim.