Ücretsiz Online Eğitim Siteniz..Yeni Müfredata Uygun İçerikler

FUTURE TENSE GELECEK ZAMAN 8.SINIF İNGİLİZCE KONU ANLATIMI

FUTURE TENSE II
BE GOING TO
» “be going to” kalıbı gelecek zamanda cümle kurmak için kullanılan bir kalıptır. “will” yardımcı fiili gibi Türkeçeye “-ecek,-acak” olarak çevrilir. Cümle kurarken “be” fiilini “am/is/are” olarak kullanırız. “will” fiiliyle kullanım alanları birbirinden farklıdır.

» I am going to have dinner with my friends tonight. (Bu gece arkadaşlarımla akşam yemeği yiyeceğim.)

» She is going to fly to Ankara nex week. (O, gelecek hafta Ankara’ya uçacak.)

» We are going to visit a museum next Wednesday. (Gelecek Çarşamba bir müzeyi ziyaret edeceğiz.)

OLUMLU CÜMLELEROLUMSUZ CÜMLELERSORU CÜMLELERİKISA CEVAPLAR
I am going to run.I’m not going to run.Am I going to run?Yes, you are. /No you aren’t.
You are going to run.You aren’t going to run.Are you going to run?Yes, I am. /No, I’m not.
He is going to run.He isn’t going to run.Is he going to run?Yes, he is. / No, he isn’t.
She is going to run.She isn’t going to run.Is she going to run?Yes, she is. / No, she isn’t.
It is going to run.It isn’t going to run.Is it going to run?Yes, it is. / No, it isn’t.
We are going to run.We aren’t going to run.Are we going to run?Yes, you are. / No, you aren’t.
You are going to run.You aren’t going to run.Are you going to run?Yes, we are. / No, we aren’t.
They are going to run.They aren’t going to run.Are they going to run?Yes, they are. / No, they aren’t.

KULLANIMI:
1. Yakın gelecekle ilgili planlarımızdan ya da niyetlerimizden bahsederken “be going to” kalıbını kullanırız. “will” yapısı gelecekle ilgili anlık kararlarla kullanılırken, “be going to” yapısı önceden karar verilmiş, planlanmış olaylarla kullanılır.

» I have collected enough money. I am going to buy a bike this summer. (Yeterince para biriktirdim. Bu yaz bir bisiklet alacağım.)

» My parents are going to eat out tonight. (Annem ve babam bu gece dışarıda yiyecekler.)

2. Yakın gelecekle ilgili tahminlerde bulunurken “be going to” kalıbı kullanılır. “will” yapısı tahminler için kullanıldığında tamamen kişisel bir fikir belirtir ve bir kanıt ya da kesinlik yoktur, fakat “be going to” kalıbı kullanılıyorsa olay olmak üzeredir ve bir kanıt vardır.

» There are black clouds in the sky. It is going to rain. (Gökyüzünde kara bulutlar var. Yağmur yağacak.)

» Be careful! You are going to fall down. (Dikkatli ol! Düşeceksin.)

EXERCISES
8.Sınıf Future Tense Gelecek Zaman Boşluk Doldurma Soruları
Boşlukları “am, is, are” ya da “am not, isn’t, aren’t” yardımcı fiillerinden biri ile doldurunuz.
Boşlukları doldurduktan sonra Kontrol Et butonuna tıklayarak doğru ve yanlışlarınızı öğrenebilirsiniz.

1. My mum has bought some vegetables. She going to make some vegetable soup today.

2. They don’t have enough money. They going to go on a holiday next summer.

3. She is a very hardworking student. She going to pass the test easily.

4. I going to have a baby next May.

5. He is so slow. He going to catch the bus.

6. The footballers are very bad today. They going to win the match.

7. We going to prepare a show next Month.

8. Bob: Are you going to call her?
Jane: No, I .

9. She has a meeting tomorrow. She going to get up early.

10. I am very happy. My grandparents going to stay with us next weekend.


Boş bırakılan soru yanlış olarak değerlendirilir.

yorum yaz

İngilizce Konu Anlatımı » 8.Sınıf Future Tense (Gelecek Zaman) Konu Anlatımı için yapılan yorumlar

Anonim Güzeldi gerçekten. Eğiticiydi