Ücretsiz Online Eğitim Siteniz..Yeni Müfredata Uygun İçerikler

8.SINIF TÜRKÇE TESTLERİ CÜMLENİN ÖGELERİ CEVAPLI TEST 2

Sınıf & Ders: 8.Sınıf Türkçe
Konu : Cümlenin Ögeleri
İçeriği : Temel ve Yardımcı Ögeler
Soru Sayısı : 10

Soru 1 8.Sınıf Türkçe Cümlenin Ögeleri Test 2
Aşağıdakilerin hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur?

A) Milletin ilk ve son dayanağı meclistir.
B) Hayvanları çok severim.
C) Bu ara havalar serindir.
D) Aşağıdaki sınıfın camını Ali kırmış.

Soru 2
Her sanatçı başlangıçta büyük sanatçıları taklit eder.” cümlesinin öge dizilişi hangi şıkta doğru sıralamayla verilmiştir?

A) Özne - Dolaylı Tümleç - Nesne - Yüklem
B) Nesne - Dolaylı Tümleç - Özne - Yüklem
C) Özne - Zarf Tümleci - Nesne - Yüklem
D) Özne - Yüklem - Nesne - Zarf Tümleci

Soru 3
Şehir dışına çıkmak sana iyi gelecektir.” cümlesinin öge dizilişi bakımından özdeşi hangi şıktadır?

A) Dün çok güzel bir kalem aldım.
B) Üç yüz sayfalık bir kitabı bir günde okurum.
C) Büyük kuşlar yiyecek arıyordu.
D) Ev sahibimiz bizlere iyi bakıyor.

Soru 4 8.Sınıf Türkçe Cümlenin Ögeleri Test 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz nesne vardır?

A) Öğretmen seni görmek istiyor.
B) Pazardan domates aldık.
C) Biz vatanımızı her şeyden çok severiz.
D) Sesini duymak hepimizi mutlu etti.

Soru 5
Yumuşak, dalgalı ve kahverengi saçları, ensesine dökülüyordu.
Yukarıdaki cümlede hangi öge yer almamaktadır?

A) Zarf tümleci
B) Özne
C) Yüklem
D) Dolaylı tümleç

Soru 6
Aşağıdaki sorulardan hangisi dolaylı tümleci (yer tamlayıcısı) buldurmaya yöneliktir?

A) Bu soruyu nasıl çözdün?
B) Sinemaya kimle gideceksin?
C) Nereden geliyorsunuz?
D) Niçin beni anlamıyorsun?

Soru 7 8.Sınıf Türkçe Cümlenin Ögeleri Test 2
Aşağıdaki cümlelerden hangisi ögelerine yanlış ayrılmıştır?

A) Sanayicilerimiz / Haliç’te / toplantı / yapmışlar.
B) Dün / gelenlerden / biri / seni / sordu.
C) Bu defteri / yeni / aldık.
D) Bilgili adam / bize / ilginç bilgiler / anlattı.

Soru 8
Mehmet kitabı Tolga’nın yardımıyla Anıl’a aldırtmış.
Cümlesinin öge dizilişi bakımından doğru sıralaması hangi şıkta verilmiştir?

A) Özne - Dolaylı Tümleç - Zarf Tümleci - Nesne - Yüklem
B) Özne - Zarf Tümleci - Dolaylı Tümleç - Nesne - Yüklem
C) Özne - Nesne - Zarf Tümleci - Dolaylı Tümleç - Yüklem
D) Özne - Nesne - Dolaylı Tümleç - Zarf Tümleci - Yüklem

Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili bölüm cümlenin başka bir ögesidir?

A) Elbette güzel günler gelecek.
B) Öfkeyle kalkan zararla oturur.
C) Duygu ağlayarak eve geldi.
D) Dünden beri ondan haber alamamış.

Soru 10 8.Sınıf Türkçe Cümlenin Ögeleri Test 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne insan dışı bir varlık değildir?

A) Ağaçlar, yapraklarını açtı.
B) Şeftaliler, erikler etrafımı kaplıyor.
C) Müdürümüz sınıfı ziyaret etti.
D) Bahçede cılız çiğdemler yetişmişti.Diğer testlere katılmak ister misiniz?
CÜMLENİN ÖGELERİ CEVAPLI TEST SORULARI 8.SINIF TÜRKÇE
8.SINIF TÜRKÇE CÜMLENİN ÖGELERİ CEVAPLI TEST 3

yorum yaz

8.Sınıf Türkçe Testleri » Cümlenin Ögeleri Cevaplı Test 2 için yapılan yorumlar

Kubilay Özkan Sorularınız güzel sağolun.