6.SINIF TÜRKÇE SIFATLAR CEVAPLI TEST SORULARI

Soru 1
Aşağıdakilerin hangisinde pekiştirilmiş bir sıfat yoktur?

A) Kıpkırmızı yanakları çok sağlıklı olduğunu gösteriyordu.
B) Dayağı yiyince gözü mosmor oldu.
C) Mavimsi kazağı iyice eskimişti.
D) Onlar tertemiz bir çevrede yaşamak için uğraşıyorlardı. AB C D

Soru 2 6.Sınıf Türkçe Sıfatlar İle İlgili Test Soruları
“Sıfatların niteledikleri veya belirttikleri isimler cümleden düştüğünde sıfat adlaşır.”

Yukarıdaki bilgiye göre hangisinde adlaşmış sıfat bulunmaktadır?

A) Yaşlı adam seni görmeye gelmiş.
B) Gelen gideni aratır.
C) Sana kırmızı elbisen çok yakışıyor.
D) İki saat sonra buluşalım. AB C D

Soru 3
Aşağıdakilerin hangisinde adlaşmış sıfat yoktur?

A) Yine beyazları giymişsin.
B) İleride büyük adam olacağım.
C) Dedem, küçüklere masal anlatmayı çok severdi.
D) Hastaları ziyarete gitmeliyiz. AB C D

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisinde sıfatlarla ilgili verilen bilgi yanlıştır?

A) Sıfatlar isimlerden sonra gelir.
B) Sıfatlar ikiye ayrılır: niteleme ve belirtme sıfatları
C) Niteleme sıfatları isimlerin renk, biçim ve durumunu bildirir.
D) Soru sıfatları belirtme sıfatlarındandır. AB C D

Soru 5 6.Sınıf Türkçe Sıfatlar İle İlgili Test Soruları
Eski mahallemizdeki bazı komşularımızla hala görüşüyoruz. O insanların bizim gerçek dostlarımızdır.

Yukarıdaki altı çizili sıfatların türü hangi şıkta sırasıyla doğru verilmiştir?

A) İşaret sıfatı - Belgisiz sıfat - İşaret Sıfatı - Niteleme Sıfatı
B) Niteleme sıfatı - Belgisiz Sıfat - İşaret Sıfatı - Niteleme Sıfatı
C) Niteleme sıfatı - Soru sıfatı - İşaret Sıfatı - Niteleme Sıfatı
D) Niteleme sıfatı - Soru sıfatı - Belgisiz sıfat - Niteleme Sıfatı AB C D

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisinde kullanılan sıfatın türü diğerlerinden farklıdır?

A) Bütün çiçekleri severmiş.
B) Her akşam bize oturmaya gelirdi.
C) Sanırım bazı insanlar kendilerini çok beğeniyor.
D) Beriki evde ablam oturuyor. AB C D

Soru 7
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem işaret sıfatı hem soru sıfatı kullanılmıştır?

A) Bu mahalledeki hangi ev sizin?
B) Her akşam kaçar soru çözüyorsunuz?
C) Hangi kitabı okuyorsun?
D) Türkçe yazılı kaçıncı ders yapılacak? AB C D

Soru 8 6.Sınıf Türkçe Sıfatlar İle İlgili Test Soruları
Aşağıdakilerin hangisinde üleştirme sayı sıfatı kullanılmıştır?

A) Beşinci kata kadar tüm eşyayı taşımış.
B) Üç gün sonra buluşacağız.
C) Annem bize üçer kalem verdi.
D) İki hafta sonra yurt dışına gidiyormuş. AB C D

Soru 9
Aşağıdakilerin hangisinde “ikinci” sözcüğü sıra sayı sıfatı olarak kullanılmıştır?

A) Yapılan sınavda okulda ikinci olmuş.
B) Sınıfın ikincisi olduğunu söyledi.
C) İlki tutulunca filmin ikincisi çekildi.
D) Artık zengin olmuşlar, ikinci evlerini alacaklarmış. AB C D

Soru 10
Başarılı insanlar yeni bir işe başlarken acele etmezler. Yavaş ve emin adımlarla ilerlerler. Çünkü başarının anahtarının planlı çalışmaktan geçtiğini bilirler.

Yukarıdaki metinde kaç tane sıfat bulunmaktadır?

A) 7
B) 6
C) 5
D) 4 AB C D

Doğru
Yanlış
Boş

6.Sınıf Türkçe Testleri » Sıfatlar Test Soruları için yapılan yorumlar

Veritabanı güncellemesi nedeniyle yorumlar kaldırılarak, yorum gönderimine geçici bir süre kapatılmıştır.