Ücretsiz Online Eğitim Siteniz..Yeni Müfredata Uygun İçerikler

6.SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONULARI 2016 - 2017

ÖĞRENME ALANI: İNANÇ
1.ÜNİTE: PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ
Peygamber ve Peygamberlere İman
Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri
Peygamberlerin Nitelikleri
Peygamberlere Gelen Mesajların Ortak Amacı
İlahî Kitap ve İlahî Kitaplara İman
Allah Niçin Vahiy Göndermiştir?
İlahî Kitaplar
Asr Suresi ve Anlamı

ÖĞRENME ALANI: İBADET
2.ÜNİTE: NAMAZ İBADETİ
Namaz Nedir ve Niçin Kılınır?
Namazın Şartları
Namaza Hazırlık Şartları
Abdest, Boy Abdesti (Gusül) ve Teyemmüm
Namaza Hazırlığın Diğer Şartları
Namazın Kılınış Şartları
Namaza Çağrı: Ezan ve Kamet
Günlük Namazlar (Beş Vakit Namaz)
Cemaatle Namaz
Cuma Namazı
Bayram Namazı
Cenaze Namazı
Teravih Namazı
Namazı Bozan Durumlar
Namazın İnsana Kazandırdıkları
Kunut Duaları ve Anlamı

ÖĞRENME ALANI: HZ MUHAMMED (SAV)
3.ÜNİTE: SON PEYGAMBER HZ MUHAMMED
Hz Muhammed’in Çağrısı: Mekke Dönemi
İlk Vahiy: Yaratan Rabb’inin Adıyla Oku!
Yakın Çevreye Çağrı
Çağrının Yaygınlaşması
Hicret Olayı
Hz Muhammed’in Çağrısı: Medine Dönemi
Peygamber Mescidi ve Sosyal İşlevi
Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri
Toplumsal Barışın Kurulması
Hudeybiye Antlaşması ve Mekke’nin Fethi
Veda Hutbesi
Hz Muhammed’in Vefatı
Nasr Suresi ve Anlamı

ÖĞRENME ALANI: KUR’AN VE YORUMU
4.ÜNİTE: KUR’AN-I KERİM’İN ANA KONULARI
Kur’an-ı Kerim’in Belli Başlı Konuları
İnanç
İbadet
Ahlak
Kıssalar
Sabır Örneği: Hz Eyüp
Kureyş Suresi ve Anlamı

ÖĞRENME ALANI: AHLAK
5.ÜNİTE: İSLAM’IN SAKINILMASINI İSTEDİĞİ BAZI DAVRANIŞLAR
Yalan Söylemek ve Hile Yapmak
Gıybet ve İftira
Hırsızlık
Haset Etmek
Alay Etmek
Büyüklenmek (Kibir)
Kötü Zanda Bulunmak
Başkalarının Kusurlarını Araştırmak
Anne, Baba ve Büyüklere Saygısızlık
Kötü Davranışlar Karşısında Duyarsız Kalmayalım
Felâk Suresi ve Anlamı

ÖĞRENME ALANI: DİN VE KÜLTÜR
6.ÜNİTE: İSLAMİYET VE TÜRKLER
Türklerin Müslüman Oluşu
Türkler Arasında İslam’ın Yayılmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler
Ebu Hanife
Maturidi
Ali er- Rıza
Ahmet Yesevi
Ahi Evran
Hacı Bektaş Veli
Mevlânâ Celâleddin-i Rumi
Yunus Emre
Türklerde Peygamber ve Ehl-i Beyt Sevgisi
Türklerin İslam Medeniyetine Katkıları
Türklerin Bilime Katkıları

yorum yaz

2016 - 2017 Yeni Müfredat 6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları için yapılan yorumlar

türkiye çok güzel inşallah sözlüde 100 ve100 alırım

öğrenci çok güzel bir site inşallah yarınki sınavdan 100 alırım