Maddenin Ayırt Edici Özellikleri Çözümlü Test 5.Sınıf Fen Bilimleri

Sınıf & Ders: 5.Sınıf Fen Bilimleri
Ünite: Madde ve Değişim
Konu: Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
Test İçeriği: Saf bir maddeyi diğer maddelerden ayıran ayırt edici özellikleri ile ilgili çözümlü test soruları içermektedir.

Soru 1

“Maddeleri diğer maddelerden ayırt etmeye yarayan özelliklere maddenin .............. özellikleri denir.” Cümlesinde boşluğa getirilebilecek en uygun kelime hangisidir?A genelB ayırt ediciC temel D ortak Çözümü Göster

Soru 2 Maddenin Ayırt Edici Özellikleri Test Soruları

Aşağıdakilerden hangisi maddenin ayırt edici özelliklerinden biridir?A kütle B hacimC biçim D erime noktası Çözümü Göster

Soru 3

Bir öğrenci kaynama noktasının maddeler için ayırt edici bir özellik olduğunu göstermek için özdeş ısıtıcılar kullanarak aşağıdaki deney düzeneklerini hazırlıyor. maddenin ayırt edici özellikleri Buna göre, verilen düzeneklerden hangilerini alıp kaynayana kadar ısıtırsa istediği deneyi yapmış olur?A 1 ve 2B 2 ve 3C 1 ve 4 D 3 ve 4 Çözümü Göster

Soru 4

I. Renk ve koku
II. Donma ve kaynama noktaları
III. Kütle
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir?A Yalnız IB Yalnız IIC II ve III D I ve III Çözümü Göster

Soru 5 Maddenin Ayırt Edici Özellikleri Test Soruları

ayırt edici özellik tablo A, B, C ve D maddelerinin erime noktaları tabloda verilmiştir.
Buna göre 120 oC sıcaklıkta katı halde bulunan maddeler aşağıdakilerden hangisidir?A A ve BB B ve CC A ve D D C ve D Çözümü Göster

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi maddenin ayırt edici özelliklerinden değildir? A Erime noktasıB Donma noktasıC Hacim D Kaynama noktası Çözümü Göster

Soru 7

ayırt edici özellik tablo Tabloda verilenlere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? A En kısa sürede eriyen madde buzdur.B Etil alkolün donma noktası diğerlerinden daha düşüktür.C Suyun donma noktası diğerlerinden yüksektir. D Oda sıcaklığında (25°C) etil alkol katı haldedir. Çözümü Göster

Soru 8 Maddenin Ayırt Edici Özellikleri Test Soruları

Tabloda T, Y ve Z saf maddelerinin erime ve kaynama noktaları verilmiştir. maddenin ayırt edici özellikleri Buna göre, tabloda verilen maddelerin 32 °C sıcaklıkta bulundukları hâller aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?A X - Katı , Y - Katı , Z - GazB X - Gaz , Y - Sıvı , Z - KatıC X - Sıvı , Y - Katı , Z - Gaz D X - Sıvı , Y - Gaz , Z - Katı Çözümü Göster

Doğru
Yanlış
Boş

5.Sınıf Fen Bilimleri » Maddenin Ayırt Edici Özellikleri Çözümlü Test Soruları için yapılan yorumlar

Veritabanı güncellemesi nedeniyle yorumlar kaldırılarak, yorum gönderimine geçici bir süre kapatılmıştır.