Isı ve Sıcaklık Çözümlü Test Soruları 5.Sınıf Fen Bilimleri

Sınıf & Ders: 5.Sınıf Fen Bilimleri
Ünite: Madde ve Değişim
Konu: Isı ve Sıcaklık
Test İçeriği: Isı ve sıcaklık arasındaki farklar, ısı alışverişi, ısı ve sıcaklık birimleri olan joule, kalori ve celcius ile ilgili çözümlü test soruları içermektedir.

Soru 1

Isı ile ilgili aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır?A Isı birimi kalori ya da joule’dur.B Isıtılan maddelerin sıcaklığı değişmez.C Maddelerin yakılmasıyla ısı oluşur. D Isıyı ölçmek için kalorimetre kabı kullanılır. Çözümü Göster

Soru 2 Isı ve Sıcaklık Çözümlü Test Soruları

ısı alışverişi soru 2 Sıcaklıkları farklı A ve B cisimleri birbirine şekildeki gibi temas ettirilerek bir süre bekletiliyor.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A A cismi bir miktar soğur.B A cismi, B cismine ısı verir.C B cisminin sıcaklığı artar. D Son durumda A cisminin sıcaklığı, B cisminin sıcaklığından büyüktür. Çözümü Göster

Soru 3

Günlük hayatta ısı ve sıcaklık kavramları yanlışlıkla birbirinin yerine kullanılır.
Aşağıdaki ifadelerin hangisinde ısı veya sıcaklık kavramı doğru şekilde kullanılmıştır?A Hava sıcaklığının düşmesi bekleniyor.B Soba odaya sıcaklık verir.C Isı termometre ile ölçülür. D Zeynep’in vücut ısısı 36,5 °C’dir. Çözümü Göster

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi ısı enerji birimidir?A MetreB TermometreC Kalori D Celcius Çözümü Göster

Soru 5 Isı ve Sıcaklık Çözümlü Test Soruları

ısı alışverişi soru Yandaki şekilde ısıca yalıtılmış bir ortamda özdeş iki cisim arasındaki ısı alışverişi gösteriliyor.
Verilenlere göre,
I. Isı enerjisi, sıcaklığı yüksek olan maddeden düşük olan maddeye doğru aktarılır.
II. Bir süre sonra iki cismin sıcaklıkları eşitlenir.
III. Cisimlerin sıcaklıkları eşitlendikten sonra ısı alışverişi durur.
yorumlarından hangileri doğrudur? A I ve IIB II ve IIIC I ve III D I, II ve III Çözümü Göster

Soru 6

Aşağıda birbirine değen maddelerin sıcaklık dereceleri verilmiştir. Bunlardan hangileri arasında ısı alışverişi olmaz?A 5 °C − 9 °CB 30 °C − 30 °CC 10 °C − 9 °C D 30 °C − 10 °C Çözümü Göster

Soru 7

I. Buz erirken etrafından ısı alır.
II. Ayşe’nin vücut ısısı 39°C’a yükseldi.
III. Kış aylarında havanın sıcaklığı –15°C’a kadar düşer.

Verilen örneklerin hangilerinde ısı ve sıcaklık kavramları doğru kullanılmıştır? A Yalnız IB Yalnız IIC II ve III D I ve III Çözümü Göster

Soru 8 Isı ve Sıcaklık Çözümlü Test Soruları

A, B ve C maddelerinin ilk ve son sıcaklık değerleri tabloda verilmiştir. ısı ve sıcaklık tablo Buna göre, bu maddelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A B, ısı vermiştir.B C, ısı almıştır.C C’nin sıcaklığı artmıştır. D A, ısı almıştır. Çözümü Göster

Soru 9

Farklı ısı enerjisine sahip iki madde temas ettiğinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?A Isısı fazla olan daha çok ısınır.B İki madde de soğur.C Isısı fazla olan ısısı az olana enerji verir. D Isısı az olan daha az ısınır. Çözümü Göster

Soru 10

Aşağıda ısı ve sıcaklık arasındaki farklılıklar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?A Isı kalorimetre ile hesaplanır. Sıcaklık termometre ile ölçülür.B Isı, enerji değildir. Sıcaklık bir enerjidir.C Isı birimi joule ve kaloridir. Sıcaklık birimi derece Celcius’tur. (Selsiyus) D Isı maddeler arasında alınıp verilebilir. Sıcaklık maddeler arasında alınıp verilemez. Çözümü Göster

Doğru
Yanlış
Boş

5.Sınıf Fen Bilimleri » Isı ve Sıcaklık Çözümlü Test Soruları için yapılan yorumlar

Veritabanı güncellemesi nedeniyle yorumlar kaldırılarak, yorum gönderimine geçici bir süre kapatılmıştır.