İŞ ve ENERJİ » 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Testleri

Soru 1
Yerden belirli bir yükseklikte bulunan bir cisim serbest bırakılıyor.
I. Cismin potansiyel enerjisi azalır.
II. Cismin kinetik enerjisi azalır.
III. Cismin hızı zamanla artar.
Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I - III
B) I – II
C) I – II - III
D) II – IIIAB C D

Soru 2 7.Sınıf İş ve Enerji Test Soruları
Bir cismin kinetik enerjisini hesaplayabilmek için hangi değişkenleri bilmemiz gerekir?

A) Ağırlık - yükseklik
B) Kütle - sürat
C) Kuvvet - yol
D) Kuvvet - yükseklikAB C D

Soru 3
Hareketli iki cismin kütleleri ve kinetik enerjileri birbirine eşit ise cisimlerde, aşağıdaki büyüklüklerden hangisi kesinlikle birbirine eşittir?

A) Potansiyel enerji
B) Yoğunluk
C) hacim
D) HızAB C D

Soru 4
AB C D

Soru 5 7.Sınıf İş ve Enerji Test Soruları
Esneklik potansiyel enerji aşağıdakilerin hangisine bağlı değildir?

A) yayın esnekliğine
B) sertliğine
C) rengine
D) yapıldığı maddenin cinsineAB C D

Soru 6
Aşağıdakilerin hangisinde iş yapılmamıştır.

A) Yerdeki taşı kaldıran çocuk
B) Sırtında çanta taşıyan çocuk
C) Yukarı doğru atılan top
D) Bisiklet süren çocukAB C D

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisinde fiziksel anlamda iş yapılmamıştır?

A) Yatay yolda elinde çantayla yürüyen kişi
B) Dağa tırmanan kişi
C) Sıkıştırılan yay
D) Belli yükseklikten serbest bırakılan taşAB C D

Soru 8 7.Sınıf İş ve Enerji Test Soruları
Bir apartmanın camından düşen oyuncak için aşağıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?
I. Potansiyel enerjisi azalır.
II. Kinetik enerjisi azalır.

A) I yanlış, II doğru
B) I doğru, II yanlış
C) İkisi de doğru
D) İkisi de yanlışAB C D

Soru 9
Aynı süratle hareket eden araçlardan kinetik enerjisi en büyük olan hangisidir?

A) Kütlesi 4,5 ton olan tır
B) Kütlesi 3,2 ton olan kamyon
C) Kütlesi 1400 kg olan araba
D) Kütlesi 1 ton olan arabaAB C D

Soru 10
Yukarıdaki şekilde kitaplıkta duran X, Y, Z ve T kitaplarının kütleleri arasında X > Y > T > Z ilişkisi vardır. X, Y, Z ve T kitaplarından hangisinin sahip olduğu potansiyel enerji en azdır?

A) X      B) Y      C) Z      D) TAB C D

Soru 11
Bir halterci halteri kaldırıp yere bırakıyor bu haltercinin enerji dönüşümleri hangi şıkta doğru verilmiştir?

A) Kinetik enerji - çekim potansiyeli enerji - ısı enerjisi
B) Isı enerjisi - çekim potansiyeli enerji - kinetik enerji
C) Çekim potansiyeli enerji - ısı enerjisi - kinetik enerji
D) Çekim potansiyeli enerji - kinetik enerji - ısı enerjisiAB C D

Soru 12
30 N ağırlığında bir cisim, 10 N’luk bir kuvvetin yönünde 6 m yol alıyor. Bu kuvvetin yaptığı iş kaç joule’dür?

A) 240      B) 180      C) 120      D) 60AB C D

Soru 13
Aşağıdaki cisimlerden hangisinin hem potansiyel hem de kinetik enerjisi vardır?

A) Duran araba
B) Dalda duran elma
C) Uçan kuş
D) Hareketli araba AB C D

Soru 14
Aşağıdaki araçlardan hangisindeki enerji dönüşümü diğerlerinden farklıdır?

A) Vantilatör
B) Elektrikli soba
C) Su ısıtıcısı
D) ÜtüAB C D

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) kinetik enerji hareketli cisimlerde bulunur
B) yüksekteki bir cisimde çekim potansiyel enerji vardır
C) gerilen yayda esneklik potansiyel enerjisi vardır
D) yüksekteki bir cisimde kinetik enerji vardırAB C D

Doğru
Yanlış
Boş

Fen ve Teknoloji Testleri » İş ve Enerji Test soruları için yapılan yorumlar

Veritabanı güncellemesi nedeniyle yorumlar kaldırılarak, yorum gönderimine geçici bir süre kapatılmıştır.