Ücretsiz Online Eğitim Siteniz..Yeni Müfredata Uygun İçerikler

İNGİLİZCE GÜNLÜK KONUŞMALAR (EVERYDAY ENGLISH) ÖRNEK CÜMLELER

» Greetings (Selamlaşmalar)
İngilizcesi Okunuşu Türkçesi
Hellohellomerhaba
Hihaymerhaba / selam
Good Morninggud morninggünaydın
Good Afternoongud aftırnuuntünaydın
Good Evening gud ivningiyi akşamlar
Good Nightgud naytiyi geceler
Good Byegud bayhoşçakal / güle güle
See yousi yugörüşürüz
See you soonsi yu suunyakında görüşürüz
See you latersi yu leytırsonra görüşürüz
How are you?hav ar yunasılsın
What’s up?vatsapne var ne yok
How is it going?hav iz it goingnasıl gidiyor
I’m fine,thank  you,and you?.aym fayn tenk yu end yuİyiyim, teşekkür ederim, ya sen
Fine, thanksfayn,tenksiyi teşekkürler
I’m OK.aym okeyiyiyim
Great!greytharika

Örnek Diyalog:
Can: Hello!
Rob: Hi!
Can: How are you?
Rob: I’m fine, thank you, and you?
Can: Fine, thanks.
Rob: Good Bye.
Can: Bye.

» Introductions (Tanışma-Tanıştırmalar)

İngilizcesi Okunuşu Türkçesi
My name is (Tom).may neym iz (Tom)Benim adım (Tom)
I’m (Tom).aym (Tom)Ben (Tom)’um.
What’s your name?vats yor neymSenin adın ne?
This is my friend, (Andy).dis iz may firend (Andy)Bu benim arkadaşım (Andy)
Nice to meet you.nays tu miit yuTanıştığımıza memnun oldum
Glad to meet you.gılad tu miit yuTanıştığımıza memnun oldum
Pleased to meet you.pilist tu miit yuTanıştığımıza memnun oldum
Me,too.mii tuBen de.
How do you do?hav du yu duMemnun oldum.

Örnek Diyalog:
Dilara: Hello, I’m Dilara. What’s your name?
Andy: My name is Andy.
Dilara: Nice to meet you.
Andy: Nice to meet you, too.

» Classroom Language (Sınıf Dili)

İngilizcesi Okunuşu Türkçesi
What does (pencil) mean?vat daz (pencil) miin(pencil)ne demek?
I don’t understand.ay dont andırsitendAnlamadım.
Can you repeat that,please?ken yu ripiit det piliizBunu tekrarlar mısınız,lütfen?
How do you spell (pencil)?hav du yu sipel (pencil)(pencil) kelimesini nasıl hecelersiniz?
How do you say (kalem) in English?hav du yu sey (kalem) in İngilişİngilizcede (kalem) nasıl söylenir?
How do you pronounce (pencil)?hav du yu puronauns (pencil)(Pencil) nasıl telaffuz edilir?
What page is it?vat peyc iz itHangi sayfa?
Open your books to page (24).opın yor buks tu peyc (24)Kıtabınızın (24)’nci sayfasını açın.
Listen and repeat.lisın end ripiitDinle ve tekrarla.
Look at the board.luk et dı bordTahtaya bakın.
Read the dialogue.riid dı dayalogDiyaloğu okuyun.
Raise your hand.reyz your hendel/parmak kaldırın.
Work in pairs.vörk in payırzEşli çalışın.
Work with your partner.vörk vit yor partnırEşinizle çalışın.
Be quiet, please.bi kuayt piliizSessiz olun lütfen.
Sit down.sit davnOturun.
Stand up.Sitend apAyağa kalkın.
Open the door.opın dı dorKapıyı açın.
Close the door. Kıloz dı dor.Kapıyı kapatın.
Sorry, I’m late.sori, aym leytÖzür dilerim geç kaldım
Can I come in?ken ay kam inGirebilir miyim?
Can I ask a question?ken ay esk e kuesçınBir soru sorabilir miyim?
Can I answer it?ken ay ensır itOnu ben cevaplayabilir miyim?
Can I go to the toilet?ken ay go tu dı toylıtTuvalete gidebilir miyim?
What is the homework?vat iz dı homvörkÖdev nedir?


» Telephone Conversations (Telefon görüşmeleri)
İngilizcesiOkunuşuTürkçesi
Hello?helloAlo
Thank you for calling X company, Jane speaking.tenk yu for koling X kampani, Jane sipiikingX şirketini aradığınız için teşekkürler, ben Jane.
How can I help you?hav ken ay help yuNasıl yardımcı olabilirim?
Hey, Mark. It’s Mehmet calling.hey,Mark its Mehmet kolingSelam,Mark.Ben Mehmet.
Hello, This is Mehmet Öztürk calling.hello, diz iz Mehmet Öztürk koling.Merhaba,ben Mehmet Öztürk.
Is Mike there?iz Mike derMike orada mı?
Can I talk to Mike?ken ay tolk tu MikeMike ile görüşebilir miyim?
May I talk to Mr. Mehmet Öztürk,please?mey ay tolk tu mistır Mehmet Öztürk piliizBay Mehmet Öztürk ile görüşebilir miyim lütfen?
Just a second. I’ll get him.cast e sekınt, ayıl get himBir saniye, çağırayım.
Please hold and I’ll put you through to his office.piliiz hold end ayıl put yu turuğ tu his ofisLütfen bekleyin, Sizi ofisine bağlayalım.
Mike is not in. Who’s this?Mike iz nat iz. huz diz?Mike burada değil. Kim arıyor?
He’s busy right now.hiiz bizi rayt navO, şu anda meşgul.
Would you like to leave a message?vud yu layk tu liiv e mesıcMesaj bırakmak ister misin(iz)?
Can you call again later?ken yu kol egen leytırDaha sonra tekrar arayabilir misin(iz)?
Thanks for calling.Bye for now.tenks for koling,bay for navAradığın için teşekkürler, şimdilik hoşçakal
yorum yaz

İngilizce Konu Anlatımı » İngilizce Günlük Konuşmalar Konu Anlatımı için yapılan yorumlar