Ücretsiz Online Eğitim Siteniz..Yeni Müfredata Uygun İçerikler

FUTURE TENSE GELECEK ZAMAN 7 ve 8.SINIF KONU ANLATIMI

WILL
Gelecek zamanda cümle kurmak için “will” yardımcı fiilini kullanırız. “will” Türkçeye “-ecek/-acak” diye çevrilir. “will” den sonra eylem ya da durum bildiren fiil yalın haliyle kullanılır.

Özne + will + Verb0 + Nesne/Yer/Zaman

I will buy some milk. (Biraz süt alacağım.)
She will visit you tomorrow. (O, yarın seni ziyaret edecek.)
We will go to the cinema next Sunday. (Gelecek Pazar sinemaya gideceğiz.)

CÜMLE YAPISI

OLUMLU CÜMLELEROLUMSUZ CÜMLELER SORU CÜMLELERİ KISA CEVAPLAR
I will go.I’ll go.I will not go.I won’t go. Will I go?Yes, you will. /No, you won’t.
You will go.You’ll go.You will not go.You won’t go.Will you go?Yes, I will. /No, I won’t.
He will go.He’ll go.He will not go.He won’t go.Will he go?Yes, he will. /No, he won’t.
She will go.She’ll go.She will not go.She won’t go.Will she go?Yes, she will. /No, she won’t.
It will go.It’ll go.It will not go.It won’t go.Will it go?Yes, it will. /No, it won’t.
We will go.We’ll go.We will not go.We won’t go.Will we go?Yes, you will. /No, you won’t.
You will go.You’ll go.You will not go.You won’t go.Will you go?Yes, we will. /No, we won’t.
They will go.They’ll go.They will not go.They won’t go.Will they go?Yes, they will. /No, they won’t.

KULLANIMI:
1. Kesin olmayan gelecek zaman için “will” yardımcı fiili kullanılır.
I will be very famous one day. (Ben bir gün çok ünlü olacağım.)

2. Gelecekle ilgili tahminlerden bahsederken “will” yardımcı fiili kullanılır.
People will use flying cars in 2050. (İnsanlar 2050’de uçan arabalar kullanacaklar.)

3. Tehdit ya da uyarılarda “will” yardımcı fiili kullanılır.
Hurry up! You will miss the plane. (Acele et! Uçağı kaçıracaksın.)

4. Gelecekle ilgili söz verirken “will” yardımcı fiili kullanılır.
I will always love you. (Seni daima seveceğim.)

5. Gelecekle ilgili verdiğimiz anlık kararlarda “will” kullanılır.
I’m hungry. I will eat a sandwich. (Ben açım. Bir sandviç yiyeceğim.)

• Gelecek zamanda bir çok zaman ifadesi kullanılabilir, fakat en yaygın zaman ifadeleri şunlardır:
tomorrow: yarın
the day after tomorrow: yarından sonra
next week/month/year/etc. : gelecek hafta/ay/yıl/vb.
tonight: bu gece
soon: birazdan, yakında

MAKING REQUESTS (RİCADA BULUNMA)
• Kibar ama resmi olmayan ricada bulunurken “will” yardımcı fiilini kullanabiliriz. Karşımızdaki kişi ya da kişilerden bir şey rica ettiğimiz için “will” fiilinin bu kullanımıyla sadece “you (sen,siz)” kişisini tercih ederiz.

I need some fresh air. Will you open the window, please? (Biraz temiz havaya ihtiyacım var. Pencereyi açar mısın, lütfen?)

Will you help me with my homework, please? (Bana ödevimde yardımcı olur musun, lütfen?)

• Rica sorularına bilgi soruları gibi cevap veremeyiz. Olumlu ya da olumsuz kibar cevaplar vermeliyiz. Yani ricayı kibarca kabul etmeli ya da geri çevirmeliyiz.

• Bazı olumlu cevaplar:
Yes. (Evet)
Certainly.(Elbette.)
Of course. (Elbette.)
I’d be happy to. (Mutlu olurum.)
I’d be glad to. (Memnun olurum.)
My pleasure. (Zevkle.)
Sure. (Elbette.)

• Bazı olumsuz cevaplar:
No. (Hayır.)
Sorry. (Üzgünüm.)
No, I’m sorry. I can’t. (Hayır, üzgünüm. Yapamam.)
Sorry, I can’t. I’m busy right now. (Üzgünüm, yapamam. Şimdi meşgulüm.)
I’d like to, but I can’t. (İsterdim, ama yapamam.)
I’d love to, but I’m busy right now. (İsterdim, ama şimdi meşgulüm.)

Örnekler:
Mum: Will you help me in doing the housework?
Daughter: Sorry, I can’t. I’m busy right now.
Mary: These bags are very heavy. Will you carry them for me, please?
John: Yes, of course.

Will - Won’t Boşluk Doldurma Soruları
Boşlukları doldurduktan sonra Kontrol Et butonuna tıklayarak doğru ve yanlışlarınızı öğrenebilirsiniz.

1. She is ill. She go to school tomorrow.

2. Wait here! I come back in two minutes.

3. Don’t go on a picnic at the weekend. I think it rain.

4. My father go to the supermarket to buy some milk.

5. He has a broken leg, so he run in the marathon.

6. You are late. You miss the bus.

7. John doesn’t study. He pass the exam.

8. you buy some vegetables for me?” –“Sure.”

9. Ashley: I don’t want to cook tonight.
Mark: Ok. I order a pizza, then.

10. Cansu: Will you go to the party next Saturday?
Hakan: No, I .


Boş bırakılan soru yanlış olarak değerlendirilir.
yorum yaz

İngilizce Konu Anlatımı » Future Tense (gelecek zaman) konusu için yapılan yorumlar

ders çok güzel bir etkinlik olmuş hazırlayanın ellerine sağlık