9.SINIF FİZİK KONULARI 2016 - 2017 YENİ MÜFREDAT

1.ÜNİTE: Fizik Bilimine Giriş
1.Bölüm: Fizik Nedir?
Fizik Bilimi Neleri İnceler?
Fiziğin Tarihsel Gelişimi
Neden Fizik Öğrenmeliyiz?

2.Bölüm: Bilimsel Yöntem
Bilimsel Yöntemler
Fizikte Matematik
Fizikte Modelleme

3.Bölüm: Fiziksel Büyüklükler ve Ölçme
Fizikte Ölçme
Vektörel ve Skaler Büyüklükler
Ölçmede Hata

2.ÜNİTE: Madde ve Özellikleri
1.Bölüm: Madde ve Özkütle
Kütle ve Hacim
Kütle
Hacim
Özkütle

2.Bölüm: Katılar
Dayanıklılık

3.Bölüm: Akışkanlar
Yapışma ve Tutma
Yüzey Gerilimi
Kılcallık
Gazlar

4.Bölüm: Maddenin Dördüncü Hâli: Plazmalar
Maddenin Plazma Hâli

3.ÜNİTE: Hareket ve Kuvvet
1.Bölüm: Hareket
Kime Göre Hareket: Hareketin Göreceliği
Fizik Sınıf
Çevremizdeki Hareketler: Öteleme, Dönme ve Titreşim
Hareketi Tanımlayalım: Konum, Yer Değiştirme ve Hız
Anlık Hız ve Anlık Sürat
Sabit Hızla Hareket: Düzgün Doğrusal Hareket
Hızlanma ve Yavaşlama: İvme

2.Bölüm: Kuvvet
Kuvvet
Kuvvet İçin Her Zaman Bir Temas Gerekir mi?
Kuvvetin Tarihi
Sürtünme Kuvveti
Statik ve Kinetik Sürtünme Kuvveti
Hayatımızda Sürtünme Kuvveti
Birden Fazla Kuvvet: Net Kuvvet ve Kuvvetlerin Dengesi

3.Bölüm: Hareket Yasaları
Kütlenin Tavrı: Eylemsizlik
Kuvvetin Etkisi
Etki-Tepki Kuvvetleri

4.ÜNİTE: Enerji
1.Bölüm: İş, Enerji ve Güç
İş Nedir?
Enerji Nedir?
Hareketin Enerjisi: Kinetik Enerji
Kütle Çekim Potansiyel Enerjisi
Mekanik Enerji
İş ve Enerji İlişkisi
a) Kinetik Enerjideki Değişim
b) Potansiyel Enerjideki Değişim
c) Mekanik Enerjinin Değişimi
Enerji Aktarımının Yönü ve Yapılan İş
Güç Nedir?

2.Bölüm: Enerjinin Korunumu
Mekanik Enerjinin Korunumu
Gerçek Dünya: Sürtünmeli Ortam
Enerjinin Aktarımı
Enerjinin Dönüşümü
Bir Günde Ne Kadar Enerjiye İhtiyacımız Vardır?
Dengeli Beslenmek Neden Önemlidir?
Enerjiden Faydalanma Oranı: Verim

3.Bölüm: Enerji Kaynakları
Dünyada ve Türkiye'de Kullanılan Enerji Kaynakları
Dünyada ve Türkiye'de Elektrik Üretimi

5.ÜNİTE: Ünite Isı ve Sıcaklık
1.Bölüm: Isı, Sıcaklık ve İç Enerji
Isı ve Sıcaklık
Isı Nasıl Ölçülür?
İç Enerji
Farklı Maddelerin Sıcaklık Değişimleri

2.Bölüm: Hâl Değişimi
Günlük Hayatta Hâl Değişimi
Bağıl Nem
Hâl Değiştirme Isısı

3.Bölüm: Isıl Denge
Sıcaklık Nasıl Dengelenir?

4.Bölüm: Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı
Enerji İletim Yolları
Enerji İletim Hızı
Enerji Yalıtımı
Sıcaklıkları Farklı Algılarız
Küresel Isınma
Küresel Isınmaya Karşı Alınabilecek Önlemler

5.Bölüm: Genleşme
Genleşme Nedir?

2016 - 2017 9.Sınıf Fizik Konuları için yapılan yorumlar

Veritabanı güncellemesi nedeniyle yorumlar kaldırılarak, yorum gönderimine geçici bir süre kapatılmıştır.