Ücretsiz Online Eğitim Siteniz..Yeni Müfredata Uygun İçerikler

8.SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KONULARI 2016 - 2017

ÖĞRENME ALANI: İNANÇ
1.ÜNİTE: KAZA VE KADER
Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır
Kader ve Evrendeki Yasalar
İnsan İradesi ve Kader
İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu
İnsanın Çabası: Emek ve Rızık
Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömür
Allah’a Güvenmek (Tevekkül)
Ayete’l-Kürsi ve Anlamı

ÖĞRENME ALANI: İBADET
2.ÜNİTE: ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ
İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı
İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekât
Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak Sadaka
Yardımlaşma Kurumlarımız
Hac Nedir ve Niçin Yapılır?
Hac ve Umre ile İlgili Kavramlar
Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi
Kurban Nedir ve Niçin Kesilir?

ÖĞRENME ALANI: HZ MUHAMMED (SAV)
3.ÜNİTE: HZ MUHAMMED’İN HAYATINDAN ÖRNEK DAVRANIŞLAR
Hz Muhammed İnsanlara Değer Verirdi
Hz Muhammed Güvenilir Bir İnsandı
Hz Muhammed Bilgiye Önem Verirdi
Hz Muhammed Danışarak İş Yapardı
Hz Muhammed Merhametli, Hoşgörülü ve Affediciydi
Hz Muhammed Çalışmayı Sever ve Zamanı İyi Değerlendirirdi
Hz Muhammed Sabırlı ve Cesaretliydi
Hz Muhammed Hakkı Gözetirdi
Hz Muhammed Doğayı ve Hayvanları Severdi

ÖĞRENME ALANI: KUR’AN VE YORUMU
4.ÜNİTE: KUR’AN’DA AKIL VE BİLGİ
Aklın Dinî Sorumluluktaki Yeri ve Önemi
Kur’an Aklımızı Kullanmamızı İster
Kur’an Doğru Bilgiye Önem Verir
Kur’an’da Bilgi Edinme Yolları
Bilgi Taassubu Önler
Sevgi ve Merhamet Örneği: Hz Yusuf

ÖĞRENME ALANI: AHLAK
5.ÜNİTE: İSLAM DİNİNE GÖRE KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR
Alkollü İçki İçmek ve Uyuşturucu Kullanmak
Kumar Oynamak
Kötü Alışkanlıklar Nasıl Başlıyor?
Kötü Alışkanlık ve Davranışlardan Nasıl Korunalım?
Başkalarına Zarar Vermek: Kul Hakkı

ÖĞRENME ALANI: DİN VE KÜLTÜR
6.ÜNİTE: DİNLER VE EVRENSEL ÖĞÜTLERİ
Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir?
Günümüzde Yaşayan Dinleri Tanıyalım
Hinduizm ve Budizm
Yahudilik
Hristiyanlık
İslam
Dinlerin ve İslam’ın Evrensel Öğütleri
Doğruluk
Temizlik
İyilik ve Yardımseverlik
Büyüklere Saygı, Küçüklere Sevgi Göstermek
Hayvanlara İyi Davranmak
Çevreyi Korumak
Zararlı Alışkanlıklardan Kaçınmak
Başkalarına Zarar Vermemek
Başkalarının İnançlarına Hoşgörülü Olmak

yorum yaz

2016 - 2017 Yeni Müfredat 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları için yapılan yorumlar