Ücretsiz Online Eğitim Siteniz..Yeni Müfredata Uygun İçerikler

7.SINIF FEN ve TEKNOLOJİ KONULARI YENİ MÜFREDAT 2016 - 2017

VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER
1.BÖLÜM: SİNDİRİM SİSTEMİ
Sindirim Sistemi Yapı ve Organları
Sindirim Sisteminin Sağlığı

2.BÖLÜM: BOŞALTIM SİSTEMİ
Boşaltım Sistemi Yapı ve Organları
Boşaltım Sisteminin Sağlığı

3.BÖLÜM: DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER
Sinir Sistemi (Denetleyici Sistem)
İç Salgı Bezleri (Düzenleyici Sistem)
Denetleyici ve Düzenleyici Sistemlerin Uyumu

4.BÖLÜM: DUYU ORGANLARI
Duyu Organlarımızı Tanıyalım
Göz, Kulak, Burun, Dil, Deri
Duyu Organlarının Sağlığı

5.BÖLÜM: ORGAN BAĞIŞI VE ORGAN NAKLİ
Organ Bağışı ve Organ Naklinin Önemi

2.ÜNİTE: KUVVET VE ENERJİ
1.BÖLÜM: KÜTLE VE AĞIRLIK İLİŞKİSİ
Ağırlık Bir Kuvvettir

2.BÖLÜM: KUVVET-KATI BASINCI İLİŞKİSİ
Katı Basıncı
Sıvı Basıncı
Gaz Basıncı
Katı-Sıvı ve Gaz Basıncının Günlük Hayatımızdaki Yeri

3.BÖLÜM: KUVVET, İŞ VE ENERJİ İLİŞKİSİ-ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ
Kuvvet, İş ve Enerji
Enerji Çeşitleri
Enerji Dönüşümleri
Enerji ve Sürtünme Kuvveti

3.ÜNİTE: MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
1.BÖLÜM: MADDENİN TANECİKLİ YAPISI
Atomun Yapısı
Atom ile İlgili Gelişmeler
İyonları Tanıyalım
Moleküller

2.BÖLÜM: SAF MADDELER
Saf Maddeleri Tanıyalım
Elementlerin Sembolleri
Bileşikler, İyonlar

3.BÖLÜM: KARIŞIMLAR
Karışımlar
Karışımların Ayrıştırılması

4.BÖLÜM: EVSEL ATIKLAR VE GERİ DÖNÜŞÜM - KİMYA ENDÜSTRİSİ
Evsel Atıklar
Kimya Endüstrisi

4.ÜNİTE: AYNALARDA YANSIMA VE IŞIĞIN SOĞURULMASI
1.BÖLÜM: AYNALAR
Ayna Çeşitleri
Aynalarda Görüntü Oluşumu

2.BÖLÜM: IŞIĞIN SOĞRULMASI
Işığın Madde ile Etkileşimi
Renkler
Güneş Enerjisinden Nasıl Yararlanırız?

5.ÜNİTE: İNSAN VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ
1.BÖLÜM: EKOSİSTEMLER
Ekosistemleri Tanıyalım

2.BÖLÜM: BİYOÇEŞİTLİLİK
Biyoçeşitlilik Nedir?
Nesli Tükenen ya da Tükenme Tehlikesi Olan Canlılar

6.ÜNİTE: ELEKTRİK ENERJİSİ
1.BÖLÜM: AMPULLERİN BAĞLANMA ŞEKİLLERİ
Seri ve Paralel Bağlama Nedir?
Elektrik Akımı Nedir?

2.BÖLÜM: ELEKTRİK ENERJİSİNİN DÖNÜŞÜMÜ
Elektriğin Isı ve Işığa Dönüşümü
Elektrikten Hareket Elde Edilir mi?
Işığı Sakın Açık Unutma

7.ÜNİTE: GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ
1.BÖLÜM: GÖK CİSİMLERİ
Gök Cisimlerini Tanıyalım
Takımyıldızlar
Yıldız ve Gezegen Aynı mı?

2.BÖLÜM: GÜNEŞ SİSTEMİ
Güneş Sistemini Tanıyalım

3.BÖLÜM: UZAY ARAŞTIRMALARI
Gök Bilimi ve Teleskop
Uzay Teknolojisi
Uzay Kirliliği

yorum yaz

2016 - 2017 Yılı 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Konuları için yapılan yorumlar