Ücretsiz Online Eğitim Siteniz..Yeni Müfredata Uygun İçerikler

5.SINIF FEN BİLİMLERİ KONULARI YENİ MÜFREDAT 2016 - 2017

1.ÜNİTE: VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM
1.BÖLÜM: BESİNLER VE ÖZELLİKLERİ
Besin nedir?
Temel besin içerikleri
Proteinler
Karbonhidratlar
Yağlar
Vitaminler
Su ve mineraller
Dengeli ve sağlıklı beslenme
Besinlerimizin tazeliğinin önemi
Sigara ve zararları
Alkol ve zararları

2.BÖLÜM: BESİNLERİN SİNDİRİMİ
Besinlerin sindirimi
Sindirimde görevli yapı ve organlar nelerdir?
Ağız
Dişlerimiz
Yutak
Yemek borusu
Mide
İnce bağırsak
Kalın bağırsak
Besin maddeleri vücudumuzda nasıl taşınır?
Dişlerimizin sağlığı

3.BÖLÜM: VÜCUDUMUZDA BOŞALTIM
Boşaltım nedir?
Boşaltımı sağlayan yapı ve organlar nelerdir?
Böbrekler
Farklı boşaltım şekilleri
Böbreklerimizin sağlığını nasıl korumalıyız?
Böbrek yetmezliği
Böbrek taşı
Ne kadar tuz?

2.ÜNİTE: KUVVETİN BÜYÜKLÜGÜNÜN ÖLÇÜLMESİ
1.BÖLÜM: KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ
Kuvvetin büyüklüğünün ölçülmesi
Kuvvetölçer: Dinamometre

2.BÖLÜM: SÜRTÜNME KUVVETİ
Sürtünme kuvveti
Hava ortamında sürtünme kuvveti
Sıvı ortamda sürtünme kuvveti

3.ÜNİTE: MADDENİN DEĞİŞİMİ
1.BÖLÜM: MADDENİN HÂL DEGİSİMİ
Hâl değişimi
Erime ve donma
Buharlaşma, kaynama ve yoğuşma
Süblimleşme ve kırağılaşma

2.BÖLÜM: MADDENİN AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ
Maddenin ayırt edici özellikleri
Erime ve donma noktası
Kaynama noktası

3.BÖLÜM: ISI VE SICAKLIK
Isı ve sıcaklık
Isı alışverişi

4.BÖLÜM: ISI MADDELERİ ETKİLER
Genleşme ve büzülme
Katılarda genleşme ve büzülme
Sıvılarda genleşme ve büzülme
Gazlarda genleşme ve büzülme

4.ÜNİTE: IŞIĞIN VE SESİN YAYILMASI
1.BÖLÜM: IŞIĞIN YAYILMASI
Işık nasıl yayılır?

2.BÖLÜM: IŞIĞIN MADDEYLE KARŞILASMASI
Her madde ışığı geçirir mi?

3.BÖLÜM: TAM GÖLGE
Tam gölge nasıl oluşur?
Tam gölgeyi etkileyen durumlar
Güneş tutulması
Ay tutulması

4.BÖLÜM: SESİN YAYILMASI
Sesin yayılması
Sesin katılarda yayılması
Sesin sıvılarda yayılması
Sesin gazlarda yayılması
5.BÖLÜM: SESİN FARKLI ORTAMLARDA FARKLI DUYULMASI
Farklı sesler
Ortamın sese etkisi

5.ÜNİTE: CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM
1.BÖLÜM: CANLILARI TANIYALIM
Canlıları tanıyalım
Mikroskobik canlılar
Mantarlar
Bitkiler
Hayvanlar

2.BÖLÜM: İNSAN VE ÇEVRE İLİŞKİSİ
Çevre sorunları

6.ÜNİTE: YASAMIMIZIN VAZGEÇİLMEZİ: ELEKTRİK
1.BÖLÜM: BASİT BİR ELEKTRİK DEVRESİNDEKİ LAMBA PARLAKLIGINI ETKİLEYEN DEGİSKENLER
Bilimsel araştırmalarda değişken kavramı
Basit elektrik devrelerinde lamba parlaklığı

2.BÖLÜM: DEVRE ELEMANLARININ SEMBOLLERLE GÖSTERİMİ VE DEVRE ŞEMALARI
Devre elemanlarının sembollerle gösterilmesi

7.ÜNİTE: YER KABUGUNUN GİZEMİ
1.BÖLÜM: YER KABUĞUNDA NELER VAR?
Kayaç nedir?
Kayaçlarla madenler arasındaki ilişki
Geçmişten izler taşıyan fosiller
Fosil bilimi
Fosil çeşitleri
Geçmişten geleceğe miras: Doğal anıtlar

2.BÖLÜM: EROZYON VE HEYELANIN YER KABUĞUNA ETKİSİ
Erozyon ve heyelan

3.BÖLÜM: YER KABUĞUNDAKİ YER ALTI VE YER ÜSTÜ SULARI
Su hayattır
Yer altı suları
Yer üstü suları

4.BÖLÜM: HAVA, TOPRAK VE SU KİRLİLİĞİ
Çevre kirliliği
Hava kirliliği
Toprak kirliliği
Su kirliliği

yorum yaz

2016 - 2017 Yılı 5.Sınıf Fen Bilimleri Konuları için yapılan yorumlar

beren bu site sayesinde sınavlarda daha başarılı olacağım.