Ücretsiz Online Eğitim Siteniz..Yeni Müfredata Uygun İçerikler

11.SINIF FİZİK KONULARI 2016 - 2017 YENİ MÜFREDAT

1.ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET
VEKTÖRLER
Vektörlerin Özellikleri
Kartezyen (Dik) Koordinat Sisteminde Vektör Çizimi
Vektörlerin Bileşkesinin Bulunması
Vektörlerin Kartezyen Koordinat Sistemindeki Bileşenleri

BAĞIL HAREKET
Sabit Hızlı İki Cismin Birbirine Göre Hareketi
Hareketli Bir Ortamdaki Sabit Hızlı Cisimlerin Hareketi

NEVVTON’UN HAREKET YASALARI
Cismin Üzerindeki Net Kuvvet
Net Kuvvet Etkisindeki Cismin Hareketi
Sürtünmeli Yüzeylerde Hareket

BİR BOYUTTA SABİT İVMELİ HAREKET
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket Örnekleri
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket Grafikleri
Havanın Olmadığı Ortamda Serbest Düşen Cisimler
Serbest Düşen Cisimlere Etki Eden Sürtünme
Kuvvetinin Bağlı Olduğu Değişkenler
Limit Hız (Terminal Hız)
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket ile İlgili Günlük Hayattan Problemler

İKİ BOYUTTA HAREKET
İki Boyutta Sabit İvmeli Hareket
Atış Hareketlerinin Yatay ve Düşey Boyutta Analizi
İki Boyutta Sabit İvmeli Hareket ile İlgili Günlük Hayattan Problemler

ENERJİ VE HAYAT
Esneklik Potansiyel Enerjisi
Mekanik Enerji Korunumu
Sürtünmeli Yüzeylerde Enerji Korunumunu ve Dönüşümü

İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM
İtme ve Momentum Kavramları
İtme ve Momentum Değişimi Arasındaki İlişki
Momentum Korunumunu
Bir ve İki Boyutta Momentumun Korunumu
Momentum ve Enerjinin Korunumu

TORK
Kuvvetin Etkisi ile Oluşan Tork
Torkun Bağlı Olduğu Değişkenler
Tork Kavramı ile İlgili Günlük Hayattan Problem Durumları

DENGE
Cisimlerin Denge Durumu
Kuvvetlerin Dengesi ile İlgili Günlük Hayattan Problem Durumları
Cisimlerin Kütle ve Ağırlık Merkezleri
Basit Makineler Hayatımızı Kolaylaştırır
Denge Koşullarının Basit Makinelere Uygulanması ve Verim
Günlük Hayattaki Bir Problemi Çözebilecek Basit Makineler

2.ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA
ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALAN
Yüklü Cisimler Arasındaki Elektriksel Kuvvetin Bağlı Olduğu Değişkenler
Bir Elektrik Yükünün Oluşturduğu Elektriksel Alan
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan ile İlgili Hesaplamalar

ELEKTRİKSEL POTANSİYEL
Elektriksel Potansiyel Enerji, Potansiyel, Potansiyel Fark ve İş Kavramları
Elektriksel Potansiyel Enerji İle Gravitasyon Potansiyel Enerjisi
Elektriksel Potansiyel Enerji, Potansiyel, Potansiyel Fark ve
İş Kavramları ile İlgili Örnekler

DÜZGÜN ELEKTRİK ALAN VE SIĞA
Yüklü Levhalar Arasında Elektrik Alan
Yüklü Parçacıkların Düzgün Elektrik Alandaki Davranışı
Sığa (Kapasite)
Sığacın (Kondansatör) İşlevi
Yüklenmiş Bir Sığaçta Yük ile Gerilim Arasındaki İlişki
Farklı Şekillerdeki Sığaçlar
Seri ve Paralel Devrelerde Eşdeğer Sığa, Yük ve Potansiyel Fark
Sığaçların Kullanım Alanları

MANYETİZMA VE ELEKTROMANYETİK İNDÜKLENME
Üzerinden Akım Geçen Telin, Halkanın ve Akım Makarasının (Bobin) Oluşturduğu Manyetik Alan
Üzerinden Akım Geçen Bir Tele, Manyetik Alanda Etki Eden Kuvvet
Manyetik Alan İçerisinde Akım Taşıyan Tel Çerçevenin Hareketi
Yüklü Parçacıkların Manyetik Alan İçindeki Hareketi
Manyetik Akı
Manyetik Akı Değişimi ile Oluşan İndüksiyon Akımı
Öz İndüksiyon Akımının Oluşumu
Elektrik Motorunun ve Dinamonun Çalışma İlkelerini Karşılaştırılması

ALTERNATİF AKIM
Alternatif Akım
Alternatif ve Doğru Akım Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar
Alternatif Akımın Etkin ve Maksimum Değerleri
Alternatif Akım ve Doğru Akımın Avantaj ve Dezavantajları
Alternatif Akım Devrelerinde Devre Direncini Etkileyen Değişkenler
İndüktans, Kapasitans ve Empedans
Değişken ve Doğru Akım Devrelerinde Bobinin ve Sığacın Davranışı
Bir Alternatif Akım Devresinde Rezonans

TRANSFORMATÖRLER
Transformatörlerin Çalışma İlkeleri
Transformatörlerin Kullanım Amaçları
İdeal Olmayan Bir Transformatörün Verimi
Enerji Transferlerinde Güç Kaybını Azaltmak

yorum yaz

2016 - 2017 11.Sınıf Fizik Konuları için yapılan yorumlar