Ücretsiz Online Eğitim Siteniz..İçeriklerimiz Yeni Müfredata Uygundur.

MİTOZ BÖLÜNME KONU ANLATIMI 8.Sınıf

Mitoz Bölünme

Mitoz bölünme hem bir hücreli hem de çok hücreli canlılarda görülen bir bölünme şeklidir. Mitoz bölünme sonucunda ana hücre ile aynı kalıtım maddesine sahip iki yeni hücre oluşur. Oluşan yavru hücreler tıpatıp ana hücreye benzer.

Mitoz Bölünme Nedir?
Bütün canlılarda 2n kromozomlu vücut hücrelerinde görülen ve bir hücreden iki hücre oluşturan bölünme şekline mitoz bölünme denir.
Mitoz Bölünmenin Özellikleri

» Mitoz Bölünme bütün vücut hücrelerinde (deri, kas vb.) görülür.
» Zigotun oluşumundan başlayarak yaşam boyu devam eder.
» Çekirdek ve sitoplazma bir kez bölünür.
» 2n kromozomlu bir hücreden 2n kromozomlu iki hücre oluşur.
» Bölünme sonucu oluşan iki hücre aynı kalıtsal bilgiye (DNA’ya) yani kromozom yapısına sahiptir ve birbirinin tıpa tıp aynısıdır.
» Bölünme sonucu oluşan hücrelerin kromozom sayısı değişmez.
» Sinapsis, Tetrat oluşumu ve krossing-over görülmez.
» Tek hücrelilerde çoğalmayı, çok hücrelilerde büyümeyi, gelişmeyi, yıpranan dokuların onarılmasını ve ölen hücrelerin yerine yenilerinin yapılmasını sağlar.
» Mitoz bölünme başlamadan önce hücre bölünmeye hazırlık dönemi (interfaz) geçirir.
» Çekirdek bölünmesi (karyokinez) ve sitoplazma bölünmesi (sitokinez) olarak iki aşamada gerçekleşir.
» Tür içinde çeşitlilik oluşturmadan (kalıtsal özellikleri değiştirmeden) türün devamını sağlar.

MİTOZ BÖLÜNME Evreleri

Mitoz bölünme birbirini takip eden evrelerden oluşur. Bu evreler sırasında çekirdeğin ve sitoplazmanın bölünmesiyle iki yavru hücre oluşur. Bölünme öncesinde hücrenin çekirdeğinde bulunan kalıtım maddesinin birer kopyası yapılır. Bu kalıtım maddesi bölünmenin erken evrelerinde kısalıp kalınlaşarak kromozom adı verilen yapılara dönüşür.
Mitoz bölünmenin safhaları aşağıdaki animasyonda sırasıyla gösterilmiştir. İleri butonuna basarak evrelerin animasyonlarını görebilirsiniz. Animasyonun altında mitoz evreleri açıklanmıştır.

Hazırlık : Hücre büyür ve kromozomlar kendilerini eşleyerek birer kopyasını yapar.
1.EVRE : Mitozun ilk evresidir. Bu evrede kromotin iplikler sarmal biçiminde kıvrılarak kısalıp kalınlaşır ve kromozomlara dönüşür. Her kromozom Kardeş kromatit denilen birbirinin aynı iki iplikçikten oluşur. Kromozomlardaki kromatitler, sentriollerinden iğ ipliklerine tutunur. Eşlenen sentrioller, birbirinde ayrılıp kutuplara çekilirken aralarında iğ iplikler oluşmaya başlar. Ayrıca bu evrede, çekirdek zarı ve çekirdekçik kaybolur.
2.EVRE : Eşlenmiş (2 kromatitli) kromozomlar, hücrenin merkezine doğru ilerler. Hücrenin orta düzleminde bir sıra halinde dizilir.
3.EVRE : Ekvator düzlemine dizilen kromozomların kromatitleri birbirinden ayrılır. Her bir iğ ipliklerinin yardımıyla hücrenin bir kutbuna doğru çekilir. Sitoplazma bölünmeye başlar.
4.EVRE : Kutuplara çekilmiş olan kromozomlar tekrar ipliksi bir yapıya dönüşerek uzar ve belirsizleşir. İğ iplikleri kaybolur. Çekirdekçik yeniden belirir ve çekirdek zarı oluşur.
5.EVRE : Hücre bölünür ve 2 yavru hücre oluşur. Böylece mitoz bölünme tamamlanır.

SİTOPLAZMA BÖLÜNMESİ (SİTOKİNEZ)

Çekirdek bölünmesini sitoplazma bölünmesi izler.
Hayvan hücresinde sitoplazma, dıştan içe doğru boğumlanarak bölünür.
Bitki hücresinde; hücre çeperi olduğundan boğumlanma olmaz. Hücre ortasından başlayan kenarlara doğru uzayan ve orta lamel denilen zar sitoplazmayı ikiye böler. Aşağıdaki resimde inceleyiniz.

sitoplazma bölünmesi

Mitoz bölünmenin sonunda eşlenen kromozomlar, oluşan iki hücreye eşit olarak paylaştırılır. Böylece oluşan iki hücre ana hücreyle aynı kromozom yapısına ve sayısına sahip olur.

Kromozomların şekli, büyüklüğü ve sayısı her canlı türü için sabittir. Kromozom sayısı canlının ilkel, gelişmiş, küçük veya büyük oluşuna bağlı değildir. Ayrıca farklı türlerde kromozom sayısı aynı sayıda olabilir. Örneğin insanda ve moli balığında 23 çift, güvercinde ve soğanda 8 çift, eğrelti otunda 510 çift kromozom vardır. Vücut hücrelerinde, bir takımı anadan, bir takımı babadan gelen iki takım kromozom bulunur. Kromozom takımlarının ikisini de taşıyan hücrelere diploit hücre denir ve 2n ile gösterilir. 2n kromozomun n tanesi anneden, n tanesi babadan gelir. Sinir, karaciğer, deri ve saç gibi tüm vücut hücreleri diploitdir. Eşey hücrelerinde (yumurta ve sperm) ise vücuttaki kromozom takımının yarısı bulunur. Böyle hücrelere haploit hücre denir ve n ile gösterilir.

Örneğin sizin vücut hücrenizdeki kromozom sayısı 2n = 46’dır. Bu durumda eşey hücrelerinizdeki kromozom sayısı n = 23’ dür. 46 kromozomunuzun n = 23’ü annenizden, n = 23’ü babanızdan eşey (üreme) hücreleri ile gelir. Annenin n kromozomlu yumurta hücresi ile babanın n kromozomlu sperm hücresi döllenme ile birleşip 2n kromozomlu zigotu; zigot da gelişim evrelerinden sonra sizi oluşturur. Böylelikle insana özgü kromozom sayısı sabit kalır.

Eşey hücreleri : n kromozomludur
Vücut hücreleri : 2n kromozomludur
Zigot : 2n kromozomludur.

Sonuç olarak mitoz bölünme sonunda her bakımdan birbirinin aynı olan iki hücre oluşur. 2n kromozomlu hücreden mitoz bölünme sonucunda oluşan hücreler de 2n kromozomludur. Ayrıca mitoz bölünme bütün vücut hücrelerinde görülür.

Mitoz Bölünmenin Önemi

Mitoz bölünme bir hücreli canlılarda üremeyi sağlar.
Çok hücreli canlılarda ise organizmanın büyümesini, yıpranan dokuların onarılmasını ve yenilenmesini sağlar.
Mitoz bölünme sonucu oluşan yavru hücrelerin kromozon sayıları aynı kalır.
Kalıtsal devamlılığı sağlar.
Yararlı kalıtsal özelliklerin günümüze kadar gelmesini sağlar.

MİTOZ BÖLÜNME İLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR
Mitoz bölünme hangi hücrelerde görülür?Bütün vücut hücrelerinde görülür. Kas, deri, akciğer, mide vb.
Mitoz bölünme sonunda kromozom sayısında değişme olur mu?Mitoz bölünme sonunda oluşan hücrelerin kromozom sayısı ve yapısı DEĞİŞMEZ. Kromozom sayısı ve yapısı ana hücre ile aynıdır.
Mitoz bölünme sonucunda kaç tane yeni hücre oluşur?Mitoz bölünme sonucunda kromozom sayıları aynı iki yeni hücre oluşur.
Mitoz bölünme sonucunda oluşan hücrelerin yapısı nasıldır?

Oluşan hücrelerin yapısı, ana hücrenin tıpa tıp aynısıdır.
Kalıtsal bilgilerde değişme meydana gelmez.
Örnek: Karaciğer hücresi mitoz bölünme geçirdiğinde iki yeni karaciğer hücresi oluşur.

Mitoz bölünme sonucunda oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücreye benzemiyor ise bu ne anlama gelir?Bu hücrenin mutasyona uğradığını gösterir.
Mitoz bölünmenin tek hücreli canlılar için önemi nedir?Tek hücreli canlılar (Amip, Paramesium, Öglena) için mitoz bölünme olayı üremedir.
Mitoz bölünmenin çok hücreli canlılar için önemi nedir?

Canlının büyüyüp gelişmesi
Yıpranan dokuların onarılması
Ölen hücrelerin yerine yenisinin yapılması mitoz bölünme ile olur.
Örnek 1: Kertenkelenin kuyruğu koptuğunda bir süre sonra tekrardan oluşmaya başlar. Bunun sebebi kuyruktaki hücrelerin mitoz bölünme geçirerek yeniden kuyruk hücresi yapmasıdır.
Örnek 2: Anne karnındaki zigot milyonlarca defa mitoz bölünme geçirerek bir bebeğin oluşumunu sağlar.

Mitoz bölünme kaç kısımdan meydan meydana gelir?1) Çekirdek bölünmesi (Karyokinez)
2) Sitoplazma bölünmesi (Sitokinez)
X canlısının sperm hücresinde 15 kromozom vardır. Bu canlının deri hücresinde bulunan kromozom sayısı kaçtır?Sperm » Haploit » n = 15
Deri » Diploit » 2n = 30 olmalıdır.
Y canlısının somatik hücrelerinde bulunan kromozom sayısı 56 dır. Bu canlının mitoz bölünmesinde kaç tane kardeş kromatid gözlenir?Somatik hücre » Vücut hücresi » Diploit » 2n=56
Kardeş kromatid sayısı = 56 x 2
Kardeş kromatid sayısı = 112
Bir canlının yumurta hücresinde bulunan kromozom sayısı 24 dür. Bu canlının somatik hücrelerinde bulunan kromozom sayısı kaçtır?Yumurta hücresi » Haploit » n=24
Somatik hücre » Vücut hücresi » Diploit » 2n=48
      

İsim - Kullanıcı Adı veya Başlık

Yorumunuz

Fen ve Teknoloji Konu Anlatımları Mitoz Bölünme Konu Anlatımı için yapılan yorumlar

HARİKAÇok güzel anlatılmış çok teşekkürler :)

belıeberçook teşekkürler ya yükümü hafiflettiniz sağolun artık hep buradan bakarım valla

feyzaaçok iyiydi işime yaradı

savaş,ibrahim aykaç 24mamuca ilköğretim okulu dA OKUYORUM en çok sevdim ders hocam çok ama seviyor...fatama seda koç

çok güzelBence anlatım şekli çok güzel animasyon tam yerinde . Çok beğendim . çok yardımcı oldu :)

yardımcısınavıma çalışmamda cok yardımcı oldu teşekkürler

SAOL :DDDDDDÇOK SAOL EN ANLAMLI BURADA BULDUM :)

güzeldiben bir öğretmen olarak kendim bile öğrencilerime bu kadar güzel bir konu anlatımı yazdırmayı beceremem sanal okulumuz sayfasını tebrik ediyorum bilgileri tüm detaylarıyla yazdıkları için

çağançok güzel bi sayfa

ömürcançok güzel saulun

hüseyinçok güzel anlatılmış TEŞEKKÜRLER...

ömerÇok güzel anlatım hele ki örnekler dershane faydalı diyen arkadaşlara söylüyorum o zaman okula gitmeyin anlayın hangisi daha yararlı ben faydasız demiyorum ama,bence gereksiz heh tabi sorularını anlamadığın yerleri sorman önemli bir şey. Fakat bazı arkadaşlar çalışmayanların dershaneye laf ettiklerini demiş benim çalışma programımı görseler hemen pes,ederler o yuzden siz işinize bakın dershanede öğretilen değil okulda öğretilen çıkıyor

SimgeÇok tesekkurler dershanede bile böyle anlatmadılar =) tüm arkadaslarıma Basarılar dleriiim ♥ :DD

fatmaçok teşekkür ederim çokçok yardımcı oldu projeme :p

seherçok teşekür ederim çok işime yaradı

SerraSite çok faydalı geldi. Hele ki başınızda benim ki gibi 10 yıl öncesinin falan müfredatına göre giden yaşlı bir öğretmen varsa... Ders kitaplarımız gereksiz deneylerle dolu. Burada güzel bir şekilde evreleriyle anlatılmış. Açıklayıcı güzel bir dil. Emeğinize sağlık :)

Melisdersane işe yarıyor diyenlere hem katılıyorum hem katılmıyorum,katılmamın sebebi yinede en azından öğraniyoruz ama katılmamamın sebebi ise çalışınca ve kendinize inanınca herşeyin üstesinden gelebiliriz :)

asdfgbnce dershane çok faydalı bn gidiyorum hem sınava giriyorsun türkiyedeki başarını göruyorsun hemde anlamadıgın veya pekiştirmek istediğiin konulardan ders görebiliyorsun ben7, sınıfta gittim ve hala gidiyorum bnce dershane bi halta yaramıo dienler sizin için ders bişey ifade etmiyo!

senabencede dershane boş iş boşa zaman kaybı kendiniz çalışırsanız ve bol bol test çözerseniz eminim daha baarılı olursunuz

Baharbencede dershane cok faydali ben gitmiyorum ama arkadaslarim gidiyor ve faydasini goruyorlar ama ben de caliskanim ama test bile fazla cozmeden basariyorum ALLAH hepimizin yolunu acik etsin ve hepimiz istedigimiz zafere ULASALIM

esmabu sene fen zor o yuzden iyi çalışmam gerekiyor butun 8. sınıf öğrencilerine başarılar dilerim

mitoz bölünme nedirçok beğendim thanks

Kardelenben fen dersini beş yıldır yakalayamadım. Sekizinci sınıfın en zor yanı da dört-beş-altı ve yedinci sınıfın konularının çıkması. Ben fen ve teknoloji dersini bu yıl başarmayı düşünüyorum :)

caner okaybu yıl 8 e geçtim çok zor olduğundan eminim

ESMAOHHH!!! ÇOK İŞİME YARADI ÇOOOOKKK TEŞEKKÜR EDERİM :D <3

Merve...Nsl calisiyosunn? Yani gunde kacc saat?

hazalbu sene çok zor olucak ayşe sana katılıyorum

yarensüper iyi derecede çoook teşekürerrrrr

özlemdersanelerden hiç bir şey olmaz. onlarla boşa vakit harcıyosunuz. siz dersinizi dinleyin, kitaplarınızdan çalışın. o zaman dersaneye ihtiyacınız olmadığını anlıycaksınız.

berivanMeraba herkese basarilarrrrrrrrrr

ayşegül sanamelişte budur :)

isimsizGüzel olmuş pekiştirmek için test de koysaydınız daha iyi olurdu.

merve - ahmetbence dershane çok işe yarıyo çok yanlış düşünüyosun ayşe

sudebir x hücresi 4 mitoz geçirirse oluşan yavru sayısı ve yavruların kromozom sayıları ne olur? bu sorunun cevabı nedir

elifyalnız o dershaneler çalışanlar için büyük bir servet küçük bir ayrıntı daha var çalışan başarır çalışmayan dershanelere çamur atıyor maalesef

mitoz bölünmesüper ama 8. sınıf olmasını stiyorum

semabence dershane işe yarıyor bende gidiyorum fayda buluyom... bu konuda çoook güzel olmuş

hilalçok işe yarıyor ya dersane işe yaramaz bende 500 puan almak istiyorum herkese basarılar

MuhammetAyşe o kadar test alsak sadece okuldan öğrendğimiz bilgilerle mi çözücez testleri ve sınavlara hazırlık için evde hiçbir yardım almadan mı çalışıcaz ? Dershane daha mantıklı bence

AyşeDersaneler hiçbir işe yaramıyor. Paranızı çöpe atmayın derim. Onun yerine yüzlerce test alsanız hem daha az para, hem daha yararlı olur.

Merve ...Neriman aynı görüşlerdeyim seninle dersanenin karını görürüm umarım

nerimanbu yıl zor bir yıl olacak. dersaneye de başladım çok çalışmam lazım. 500 puan lamayı düşünüyorum şimdiden başladım konulara. anlatımlar çook güzel. fen dersini seviyorum zaten :))