Ücretsiz Online Eğitim Siteniz..İçeriklerimiz Yeni Müfredata Uygundur.

DÖRTGENLER ÇÖZÜMLÜ SORULAR

Dörtgenler ile ilgili çözümlü sorular, drtgenler konusunu daha iyi kavramanız için hazırlanmıştır. 5.Sınıf Dörtgenler ile ilgili 15 adet çözümlü soru bulunmaktadır. Soru sayısı zamanla arttırılacaktır. Basit, orta ve zor soru seviyeleri içeren sorular hazırlamaya özen gösteriyoruz.

Dörtgenler konusu ile ilgili çözümlü soruları inceledikten sonra kendinizi değerlendirmek için Dörtgenler Testine katılabilirsiniz. Test sonrası doğru, yanlış, net soru sayınızı, başarı yüzdenizi, ve yanlış sorularınız varsa doğru cevaplarını öğrenebilirsiniz.

Dörtgenler konusu ile ilgili konu anlatımı için; Matematik konu anlatımları bölümünden Dörtgenler Konu Anlatımı sayfasını ziyaret ediniz.

Soru 1Dörtgenler Çözümlü Sorular
Yandaki paralel kenarda A açısının ölçüsü kaç derecedir?A) 70°     B) 90°     C) 110°     D) 120°

Soru 2Dörtgenler Çözümlü Sorular
Yandaki ABCD yamuğunda D açısının ölçüsü kaç derecedir?A) 65°     B) 68°     C) 102°     D) 112°

Soru 3Dörtgenler Çözümlü Sorular
Üçgenlerin iç açılarının ölçülerinin toplamı, dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamından kaç derece eksiktir?

A) 180    B) 120     C) 90     D) 60

Soru 4Dörtgenler Çözümlü Sorular
Hangi iki dörtgenin köşegenleri eşit uzunluktadır?

A) Kare, eşkenar dörtgen
B) Kare, paralel kenar
C) Kare, dikdörtgen
D) Paralel kenar, dikdörtgen

Soru 5Dörtgenler Çözümlü Sorular
soru 5
Yukarıdaki paralel kenarda A açısının ölçüsü kaç derecedir?

A) 52°     B) 62°     C) 112°     D) 128°

Soru 6Dörtgenler Çözümlü Sorular
Aşağıdaki dörtgenlerden hangisinin yüksekliği yanlış gösterilmiştir?

Soru 7Dörtgenler Çözümlü Sorular
soru 7
Yukarıdaki paralel kenarda M ve N açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir?

A) 120°     B) 180°     C) 230°     D) 360°

Soru 8Dörtgenler Çözümlü Sorular
Aşağıdakilerden hangisi yamuğun özelliklerinden biri değildir?

A) Köşegenleri eşit uzunluktadır.
B) İç açılarının ölçüleri toplamı 360°dir.
C) Alt ve üst taban uzunlukları farklıdır.
D) Alt ve üst tabanlar birbirine paraleldir.

Soru 9Dörtgenler Çözümlü Sorular
"Karenin iç açıları toplamı ....... derecedir. Çünkü 4 tane ........ açısı vardır." Yukarıda cümlede noktalı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 180 − dik
B) 180 − dar
C) 360 − dik
D) 360 − geniş

Soru 10Dörtgenler Çözümlü Sorular
Sandalın yandan görünüşü hangi geometrik şekle benzer?

A) Dikdörtgen
B) Kare
C) Paralelkenar
D) Yamuk

Soru 11Dörtgenler Çözümlü Sorular
Dörtgenlerin kaç tane köşegeni vardır?

A) 2     B) 3     C) 4     D) 5

Soru 12Dörtgenler Çözümlü Sorular
Aşağıdaki dörtgen ikililerinden hangisinin karşılıklı kenarları birbirine eşit değildir?

A) Eşkenar dörtgen, dikdörtgen
B) Kare, eşkenar dörtgen
C) Kare, yamuk
D) Paralel kenar, dikdörtgen

Soru 13Dörtgenler Çözümlü Sorular
dörtgenler sorular

Soru 14Dörtgenler Çözümlü Sorular
"Karşılıklı kenarları paraleldir, 2 dar 2 geniş açısı vardır." tanımı aşağıda verilen çokgenlerden hangisine aittir?

A) Dikdörtgen
B) Paralelkenar
C) Kare
D) Yamuk

Soru 15Dörtgenler Çözümlü Sorular
soru 15

      

İsim - Kullanıcı Adı veya Başlık

Yorumunuz