Ücretsiz Online Eğitim Siteniz..İçeriklerimiz Yeni Müfredata Uygundur.

DEYİMLER VE ATASÖZLERİ CEVAPLI TEST SORULARI 6.SINIF TÜRKÇE

Soru 1 6.Sınıf Türkçe Deyimler ve Atasözleri Test Soruları
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ağız” sözcüğü deyim içinde kullanılmamıştır?

A) Annelerine karşı ağız birliği etmişler.
B) O kadar çok konuşuyordu ki kimseye ağzını açtırmıyordu.
C) Kardeşimin ağzında yara çıkmış.
D) Olayları öğrenmek için ağzını aramış.

Soru 2
Aşağıdakilerin hangisinde deyim anlamına uygun kullanılmamıştır?

A) Allah kimseyi onun diline düşürmesin.
B) Sevinçten ağzı kulaklarına varmıştı.
C) Kavga ettikleri için aralarından su sızmıyor.
D) Patronuyla arasını bozunca onu ekmeğinden etti.

Soru 3
Gün doğmadan neler doğar.” atasözüyle aynı anlama gelen hangisidir?

A) Bir söyle iki dinle.
B) Çıkmadık candan umut kesilmez.
C) Gün güne uymaz.
D) Su, başından kesilir.

Soru 4 6.Sınıf Türkçe Deyimler ve Atasözleri Test Soruları
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Bir ağızdan çıkan bin ağza yayılır.
B) Korkunun ecele faydası yoktur.
C) Kol kırılır, yen içinde kalır.
D) Açma sırrını dostuna, o da söyler dostuna.

Soru 5
İnsanın kendi sıkıntılarına başkaları gereken önemi vermez.” anlamındaki atasözü hangisidir?

A) El elin eşeğini türkü çağırarak arar.
B) Bükemediğin bileği öpeceksin.
C) El elden üstündür.
D) Dostun attığı taş baş yarmaz.

Soru 6
Aşağıdaki deyimlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Göz gezdirmek
B) Göz atmak
C) Göz ucuyla bakmak
D) Göze gelmek

Soru 7 6.Sınıf Türkçe Deyimler ve Atasözleri Test Soruları
Gerekmeden her işe karışmak anlamında ................................ deyimi kullanılır. Boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?

A) burun kıvırmak
B) burnundan solumak
C) burnunu sokmak
D) burnu sürtülmek

Soru 8
Çalışan kimse daha yararlı hale gelir.” anlamındaki atasözü hangisidir?

A) Üzüm üzüm baka baka kararır.
B) İşleyen demir ışıldar.
C) Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.
D) Ev alma komşu al.

Soru 9
Hızlıca koşmak, kaçmak anlamına gelen deyim hangisidir?

A) taban çıkmak
B) taban tabana zıt
C) tabanları patlamak
D) tabanları yağlamak

Soru 10 6.Sınıf Türkçe Deyimler ve Atasözleri Test Soruları
1. tepesi atmak
2. canından bezmek
3. göze batmak
4. burnundan solumak

Numaralandırılmış deyimlerden hangi ikisi aynı anlama gelmektedir?

A) 1 ve 2
B) 1 ve 4
C) 2 ve 3
D) 2 ve 4

yorum yaz

6.Sınıf Türkçe Testleri » Deyimler ve Atasözleri Cevaplı Test Soruları için yapılan yorumlar

Tuğçe Hazırladığınız testler çok güzel.


Twitter Google Yorum