Ücretsiz Online Eğitim Siteniz..İçeriklerimiz Yeni Müfredata Uygundur.

9.SINIF KİMYA KONULARI 2016 - 2017 YENİ MÜFREDAT

1.ÜNİTE: KİMYA BİLİMİ
1.Bölüm: Kimya Nedir?
Antik Çağda Kimyacılar
Simyadan Kimyaya Geçiş

2.Bölüm: Kimya Ne İşe Yarar?
Kimyanın Uğraş Alanları

3.Bölüm: Kimyanın Sembolik Dili
Element - Sembol
Bileşik - Formül
İyonik Bileşiklerde Adlandırma
Kovalent Bileşiklerde Adlandırma
Geleneksel Bileşik Adları

4.Bölüm: Güvenliğimiz ve Kimya
Laboratuvarda Güvenlik

2.ÜNİTE: ATOM VE PERİYODİK SİSTEM
1.Bölüm: Atom Kavramının Gelişimi
Kimyanın Temel Kanunları ve Atom Kavramı
Kütlenin Korunumu Kanunu
Sabit Oranlar ve Katlı Oranlar Kanunları
Atomun Bölünebilirliği
Atom Altı Tanecikler
Atomların Kimliği
İzotop Atom

2.Bölüm: Bohr Atom Modeli
Atom Yapısı Hakkında İlk Modeller
Yörüngeli Atom Modeli (Bohr Modeli)
Atom Spektrumları
Bohr Modeli Atom İçin Yeterli Bir Açıklama mıdır?
Neden Farklı Atom Modelleri Var?

3.Bölüm: Periyodik Sistem
Periyodik Sistem Üzerine Yapılan İlk Çalışmalar
Modern Periyodik Sistem
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
Elementlerin Özelliklerine Göre Sınıflandırılması
Metaller
Ametaller
Asal Gazlar
Yarı-Metaller
Periyodik Özellikler
Atom Yarıçapı
İyonlaşma Enerjisi
Elektron İlgisi
Elektronegatiflik

3.ÜNİTE: KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
1.Bölüm: Kimyasal Tür Nedir?
İyonlar Arası Bağlar
Moleküller Arası Bağlar: İyot Kristali
Metallerdeki Bağlar

2.Bölüm: Kimyasal Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması

3.Bölüm: Güçlü Etkileşimler
İyonik Bağ
Kovalent Bağ
Apolar Kovalent Bağ
Polar Kovalent Bağ
Metalik Bağ

4.Bölüm: Zayıf Etkileşimler
Van der Waals Etkileşimleri
Dipol-Dipol Etkileşimleri
İyon-Dipol Etkileşimleri
London Kuvvetleri (İndüklenmiş Dipol Bağları)
Hidrojen Bağları

5.Bölüm: Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
Fiziksel Değişme
Kimyasal Değişme
Tepkime Denklemleri

4.ÜNİTE: MADDENİN HÂLLERİ
1.Bölüm: Maddenin Fiziksel Hâlleri
Su Döngüsünün Önemi
Hava Sıvılaştırılabilir mi?

2.Bölüm: Gazlar
Basınç
Hacim
Sıcaklık
Miktar
Gaz Kanunları
Boyle Kanunu: Basınç-Hacim İlişkisi
Charles Kanunu
Gay-Lussac Kanunu
Kinetik Teori
Atmosfer ve Biz

3.Bölüm: Sıvılar
Yüzey Gerilimi
Su Kılcal Borularda Nasıl Yükselir?
Viskozite
Buharlaşma, Yoğuşma ve Kaynama
Kaynama
Atmosferdeki Nem

4.Bölüm: Katılar
Katı Türleri
İyonik Katılar
Kovalent Katılar
Moleküler Katılar
Metalik Katılar
Hâl Değişimleri

yorum yaz

2016 - 2017 9.Sınıf Kimya Konuları için yapılan yorumlar

Gürkan hazar çok güzel bir site ellerinize sağlık (:


Twitter Google Yorum