Ücretsiz Online Eğitim Siteniz..İçeriklerimiz Yeni Müfredata Uygundur.

6.SINIF ÜNİTE 1 PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ TEST 2

Soru 1 6.Sınıf Din Kültürü 1.Ünite Test 2
Kuranda adı geçen kaç peygamber vardır?

A) 22
B) 25
C) 24
D) 23

Soru 2
"Bütün peygamberler .............. ." cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) melektir
B) cindir
C) şeytandır
D) insandır

Soru 3
Peygamberlerin öteki insanlardan ayıran en önemli farklı yönü hangisidir?

A) İnsanlara iyiyi öğretmeleri
B) Allah’tan vahiy almaları
C) İbadet yapmaları
D) İnsanlara dini tebliğ etmeleri

Soru 4 6.Sınıf Din Kültürü 1.Ünite Test 2
Aşağıda verilen davranışlardan hangisi peygamberlere ait bir özellik olamaz?

A) Günah işlemek
B) Allah’a ibadet etmek
C) İnsanlara örnek olmak
D) Doğru olmak

Soru 5
Aşağıdaki peygamberlerden hangisine ilahî kitap gönderilmiştir?

A) Hz. Harun
B) Hz. Hızır
C) Hz. Süleyman
D) Hz. Musa

Soru 6
Sayfalar hâlinde gönderilen ilahî kitaplara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlmihal
B) Suhuf
C) Zebur
D) Hadis

Soru 7 6.Sınıf Din Kültürü 1.Ünite Test 2
Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin niteliklerinden değildir?

A) Bekar olmak
B) Allah’tan aldığı mesajları olduğu gibi insanlara açıklamak
C) Doğruluk ve dürüstlük
D) Emanete ihanet etmemek

Soru 8
İlahî kitaplarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kulların yapması gereken görevler öğretilmiştir.
B) Dünya ve ahirette mutlu olmanın yolları gösterilmiştir.
C) Allah’ın emirlerini ve yasaklarını bildirilmiştir.
D) Gönderilen kitapların hiç birisi değiştirilmemiştir.

Soru 9
Aşağıdaki peygamber- ilahi kitap eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Hz. Adem - Zebur
B) Hz. Musa - Tevrat
C) Hz. isa - İncil
D) Hz. Muhammed - Kur’an-ı Kerim

Soru 10 6.Sınıf Din Kültürü 1.Ünite Test 2
Aşağıdakilerden hangisi Kutsal Kitapların gönderiliş amaçlarından değildir?

A) Emir ve yasaklar koymak
B) Deneysel bilgiler hakkında açıklamalar yapmak
C) Ahlaki hükümler koymak
D) Ahiret ile ilgili bilgiler vermek


Diğer teste katılmak ister misiniz?
6.SINIF DİN KÜLTÜRÜ 1.ÜNİTE PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ TEST 1
yorum yaz

6.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi » 1.Ünite 2.Test Soruları için yapılan yorumlar


Facebook Twitter Google Yorum