Ücretsiz Online Eğitim Siteniz..Yeni Müfredata Uygun İçerikler

6.SINIF TÜRKÇE ZAMİRLER TEST SORULARI

6.Sınıf Türkçe dersi zamirler cevaplı test soruları; adıllar, kişi zamirleri, işaret zamirleri, soru ve belgisiz zamirler ile ilgili sorular içermektedir.

Soru 1 6.Sınıf Zamirler Test 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmıştır?

A) Bu kitabı okumaya devam et.
B) Tüm bunları artık unut.
C) Yeni aldığım koltuk çok güzel.
D) Güzel çantasıyla okula gelmiş.

Soru 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir (adıl) yoktur?

A) Senin bu kadar kaba olduğunu bilmiyordum.
B) Bunu değil, ötekini getireceksin.
C) Kimileri kahve içmeyi çok sever.
D) En sevdiğim çiçek güldür.

Soru 3
Kitap okumayı çok seviyordu. Kitaplarına ayrı bir özen gösterirdi. Bu yüzden kütüphanesine onları tek tek yerleştirirdi. Yerleştirirken kitapları türlerine göre ayırırdı. Masal kitaplarını bir bölüme, şiir kitaplarını başka bir bölüme koyardı.

Yukarıdaki parçada altı çizili zamir hangi ismin yerini tutmuştur?

A) Masal kitabı
B) Kitaplar
C) Şiir kitapları
D) Kütüphane

Soru 4 6.Sınıf Zamirler Test 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerini tutan bir sözcük kullanılmıştır?

A) Herkes tahtaya baksın.
B) Bilgisayarını tamir için götürmüş.
C) Trafik kurallarına dikkat ederdi.
D) Öğretmenlik mesleğini severek yapıyor.

Soru 5
Aşağıdakilerin hangisinde birden fazla zamir kullanılmıştır?

A) Elif, buraya iki yıl önce gelmiş.
B) Bana artık bunlardan bahsetme.
C) Bazıları toplantıya katılmış.
D) Hangisini doğru yaptın?

Soru 6
1. Bu, kardeşimin çantası.
2. Bizimle sinemaya gelmekten vazgeçti.
3. Okula sadece o gelmedi.
4. Kimileri yalnız takılmayı sever.

Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisinde kullanılan zamirin türü aynıdır?

A) 1 ve 2
B) 1 ve 3
C) 2 ve 3
D) 2 ve 4

Soru 7 6.Sınıf Zamirler Test 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantez içinde verilen zamir türünün örneği yoktur?

A) Konuyu yalnızca ben anladım. (Kişi Zamiri)
B) Seninle birlikte kim gelecekmiş? (Belgisiz Zamir)
C) Şunu mutlaka okumalısın. (İşaret Zamiri)
D) Öğrencilerin birkaçı okula gelmemiş. (Belgisiz Zamir)

Soru 8
Proje ödevlerinizi gözden geçirdim. Birçoğu çok kötü, bazıları orta, birkaçı da çok güzel olmuş. Hayal kırıklığına uğradığımı söyleyebilirim. Kimse ödevi tam olarak anlayamamış.

Yukarıdaki parçada kaç tane belgisiz zamir (adıl) bulunmaktadır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Soru 9
“Bugüne dek böylesini görmedim.” cümlesinde altı çizili zamirin türü nedir?

A) Kişi zamiri
B) İşaret zamiri
C) Belgisiz zamir
D) Soru zamiri

Soru 10 6.Sınıf Zamirler Test 1
“Ötekinin söylediklerine kulak asmadan sadece beni dinlemelisin.” cümlesinde zamir olan sözcükler hangi şıkta verilmiştir?

A) Öteki - beni
B) Sadece - kulak
C) Öteki - sadece
D) Beni - sadeceDiğer teste katılmak ister misiniz?
6.SINIF ZAMİRLER İLE İLGİLİ SORULAR TEST 2

yorum yaz

6.Sınıf Türkçe Testleri » Zamirler Cevaplı Test Soruları için yapılan yorumlar

Twitter Google Facebook'ta Paylaş
 Doğru Yanlış Boş  Yukarı Çık