Ücretsiz Online Eğitim Siteniz..İçeriklerimiz Yeni Müfredata Uygundur.

6.SINIF İNGİLİZCE 9.ÜNİTE TEST SORULARI CEVAPLI

Soru 16.Sınıf İngilizce 9.Ünite Test Soruları
Air ................... is a serious problem for the world.

A) garbage
B) damage
C) recycle
D) pollution

Soru 2
We should................ trees in our neighbourhood.

A) use      B) cut      C) plant      D) have

Soru 3
Samet: What ................. we recycle?
Ebru: Glass, paper,clothes and etc.

A) are       B) have
C) need     D) can

Soru 4
Görseli anlatan seçeneği işaretleyiniz.
question 4
A) air pollution
B) water pollution
C) recycling bins
D) environmentally-friendly

Soru 56.Sınıf İngilizce 9.Ünite Test Soruları
Jack is in the garden. He ..................... with his dog.

A) are playing
B) does playing
C) is play
D) is playing

Soru 6
I want to protect the environment. What ................ I do?

A) should
B) am
C) need
D) have

Soru 7
We .................. use plastic bags. We ................ use paper bags.

A) should / should
B) should / shouldn’t
C) shouldn’t / should
D) shouldn’t / shouldn’t

Soru 8
Aşağıdaki kelimelerden yapılmış anlamlı cümle hangi seçenekte verilmiştir?
question 8
A) 4 - 2 - 5 - 3 - 1
B) 2 - 1 - 5 - 3 - 4
C) 4 - 5 - 3 - 1 - 2
D) 5 - 3 - 4 - 2 - 1

Soru 96.Sınıf İngilizce 9.Ünite Test Soruları
Aşağıdaki uyarıyı nerede görebilirsiniz?
question 9
A) In the gas station
B) By the river
C) In the garden
D) In the zoo

Soru 10
Görseli anlatan seçeneği işaretleyiniz.
question 10
A) unplug
B) remote control
C) garbage
D) pick up

Soru 11
Deniz: What................... the air?
Wilson: Smoke from factories, exhaust gases from cars,perfumes,etc. contain harmful gases.
These gases damage the ozone layer.

A) saves      B) pollutes
C) needs      D) wastes

Soru 12
We should .................. the environment and ............... our planet.
Yukarıdaki cümlede boşluklara gelecek kelimeler hangi seçenekte sırasıyla ve doğru verilmiştir?

A) protect / waste
B) protect / save
C) save / waste
D) waste / need

Soru 136.Sınıf İngilizce 9.Ünite Test Soruları
Which one is TRUE about saving water?

A) We should waste water.
B) We should turn off the tap while we are brushing our teeth.
C) We shouldn’t take a shower.
D) We shouldn’t brush our teeth.

Soru 14
Which means of transport is environmentally-friendly?

A) cars
B) planes
C) bicycles
D) buses

Soru 15
Görseli anlatan seçeneği işaretleyiniz.
question 15
A) make fire
B) go hiking
C) go bird watching
D) clean up


Diğer teste katılmak ister misiniz?
6.SINIF İNGİLİZCE TESTLERİ 9.ÜNİTE SAVING THE PLANET
yorum yaz

6.Sınıf İngilizce Testleri » 9.Ünite 2.Test Soruları için yapılan yorumlar

harika yazılıya çalışmam için çok büyük bir katkıda bulundu ve önceki yazılımda bazı soruların aynısı çıktı

rümeysa songül çok iyi bir testi sınavdan yüksek almamı sağladı


Twitter Google Yorum